Testament z krzyża Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Testament z krzyża
15 września 2020

Testament z krzyża

Wtorek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)


Sporządzanie pisemnego testamentu było w starożytnym świecie semickim wielką rzadkością. Zazwyczaj głowa rodziny wydawała przed śmiercią ustne polecenia, przekazując krewnym swoje ostatnie dyspozycje dotyczące przyszłości. W tę tradycję znakomicie wpisuje się scena z dzisiejszej Ewangelii: Jezus na chwilę przed śmiercią ustnie przekazuje swoją ostatnią wolę.

Przez całą starożytność aż do średniowiecza interpretowano ten fragment jako wyraz troski Jezusa o Matkę. Ta, która prawdopodobnie nie miała już męża a teraz traciła Syna potrzebowała opieki, aby nie zostać bez środków do życia. Jezus powierzył ją zatem swojemu umiłowanemu uczniowi. Od czasu średniowiecza zaczęto jednak dostrzegać fakt, że również Jan został powierzony Maryi. Jeśli zaś Jan jest symbolem całego Kościoła, to oznacza to, że ostatnią wolą Jezusa było, aby jego Kościół otrzymał potężną Orędowniczkę w postaci Maryi.

Warto, aby każdy zobaczył dzisiaj w Janie samego siebie. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że Jan ma twarz każdego z nas. Jezus chce, aby każdy z nas był Janem – uczniem umiłowanym, który wytrwa przy Nim aż do końca.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-