Tam, gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Tam, gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże
24 marca 2022

Tam, gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże

Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

(Łk 11, 14-23)


W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który realizuje swoją mesjańską misję – uwalnia od złego ducha, tym samym przywraca wolność cierpiącemu człowiekowi. Jednak słyszy wobec siebie oskarżenia, że mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy…

W swojej odpowiedzi Jezus demaskuje błędne myślenie wobec stawianych Mu zarzutów i stwierdza, że zło nie może usunąć zła. Zbawiciel przekierowuje rozmowę na Królestwo Boże i oznajmia swoim słuchaczom, że jest ono pośród nich. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże.

Warto, abyśmy odpowiedzi postawą wiary i ufności, że Królestwo Boże jest pośród nas. Jeżeli żyję blisko Jezusa, spotykam się z Nim na modlitwie, korzystam z Sakramentów, wówczas otwieram swoje serce na przychodzące Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-