Tajemnice życia ludzkiego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Tajemnice życia ludzkiego
8 czerwca 2019

Tajemnice życia ludzkiego

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?»
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

(J 21, 20-25)


Są stacje telewizyjne, w których przez długie godziny ludzie dzwonią do ,,wizjonerów”, aby zapytać się o przyszłość. Pytania i dylematy ludzkie są konkretne: czy dostanę dobrą pracę, czy ta miłość, którą teraz przeżywam ma przyszłość, czy mam brać kredyt, czy będę zdrowy, co z moimi dziećmi? A ,,wizjoner” rozkłada karty tarota, pyta różdżki, wahadełkiem oczyszcza ludzi ze złych energii i odpowiada. Dzwoniący z ulgą kończą rozmowę, bo dowiedzieli się wiedzy tajemnej dotyczącej ich życia.

Zastanawiam się, dlaczego ludzie wierzę ,,ślepym, ciemnym siłom” a nie wierzą Bogu, który jest Miłością i Opatrznością. Bóg jest najwyższym dobrem w życiu i po śmierci. Sam przekonuje nas o tym w psalmie: …mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą (Ps 16,2). Dzisiejszy Psalm również mówi o bliskości Boga, który czuwa nad nami i pragnie najwyższego dobra dla nas. Jemu winniśmy się powierzyć, zaufać. On jeden zna całe nasze życie. Jego początek, trwanie i koniec.
Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
a powieki śledzą synów ludzkich” (Ps 11,4).

Jezus jest Panem życia i czasu

Kończy się Okres Wielkanocny. W najpiękniejszej liturgii Paschalnej, podczas poświęcenia ognia i Paschału słyszeliśmy słowa: Jezus Chrystus, Wczoraj i Dziś, Alfa i Omega, Początek i Koniec. Do Niego należy czas i czasy. Do Niego również należy nasze życie i tylko On jest tym, który z miłością i troską w tym życiu uczestniczy, nim kieruje. Szuka człowieka na jego drogach i czeka, by go zbawić i dać mu Niebo. Przekonała się o tym poganka Samarytanka, gdy Jezus czekał na nią przy studni Jakuba. Doświadczył tego Zacheusz, którego Pan ściągnął z drzewa, by u niego, pośród celników i grzeszników spożyć posiłek. Chrystus chciał mu powiedzieć ważne słowa: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu.
Jezus mówił do św. Faustyny: „Powiedz grzesznikom, że zawsze na nich czekam, wsłuchuję się w ich tętno… Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach. (…) Przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie. (…) Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale. (…) Wszelka duszo, wysławiaj miłosierdzie Pańskie”.
Przez swą ufność w miłosierdzie, człowiek znajdzie pokój serca i szczęście.

Odmienny los uczniów

Wczoraj w Ewangelii Jezus przeprowadził z Piotrem chyba jedną z najważniejszych rozmów. Jezus przekazał Piotrowi, aby pasł Jego owce. Dowiedział się też, jak zakończy się jego życie, że będzie związane z krzyżem. W dzisiejszej Ewangelii Piotr chce się dowiedzieć, jaki ten koniec życia będzie wyglądał u innych. Zapytał o Jana i usłyszał: „Co tobie do tego?” Ty zajmij się swoim życiem. Jest to częsta pokusa każdego człowieka, by żyć życiem innych ludzi a uciekać od siebie. Zarówno ja, jak inni ludzie mają drogę przygotowaną przez Pana. Jest tajemnicą dlaczego św. Jan dożył wieku sędziwego i umarł naturalną śmiercią, a św. Piotr został ukrzyżowany… Nie potrafimy tego zgłębić. Zostawmy to Bogu i zaufajmy jak uczyniła to Maryja. Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Jezu, ufam Tobie!

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista pracuje w “Centrum Pojednania” w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "