Tajemnica przebaczeni Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Tajemnica przebaczeni
17 marca 2020

Tajemnica przebaczeni

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

(Mt 18, 21-35)


Kiedyś na jednym z dni skupienia dla naszej wspólnoty zakonnej prowadzący mówił o rachunku sumienia i zachęcał, aby zawsze wieczorem zapytać siebie samego, komu powinienem dzisiaj przebaczyć?
Są rzeczy małe, błahe i poważne, które bolą całe życie. Ważne jest uświadomił je sobie i nie ukrywać przed sobą. To jest po to, abym zobaczył, komu powinienem przebaczyć.

Jeśli nie wejdę w tajemnicę przebaczenia to moje serce bardziej czy mniej będzie szukać odwetu – zemsty. Nieraz od razu, czasem po czasie, bo tych sytuacji nie zapomnimy, a zły duch przypomni je nam w najmniej dla nas odpowiednim momencie.

Dlaczego piszę o tajemnicy przebaczenia? Ponieważ człowiek sam o własnych siłach nie może przebaczyć. Nam łatwiej jest szukać sprawiedliwości i zemsty niż przebaczyć. Dlaczego tak się dzieje? Bo przebaczyć oznacza wyprowadzić życie ze śmierci a to może uczynić tylko Bóg!

Dlatego wejść w tajemnicę przebaczenia to uwierzyć w Dobrą Nowinę, że Bóg kocha mnie jako grzesznika i przebacza mi moje grzechy i daje mi moc Ducha Świętego, abym i ja mógł przebaczyć tym, którzy skrzywdzili mnie! To jednak nie oznacza, że wszystko jest w porządku, że nie trzeba piętnować zła, że mamy się zgadzać na grzech, że to nie będzie nas bolało… Nie! Chodzi o to, by mocą Boga podjąć decyzję o przebaczeniu.

——————————-

ks. Paweł Raczyński MS – przełożony wspólnoty i kustosz sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-