Święty Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Święty Boga
10 stycznia 2023

Święty Boga

Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok A, I

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

(Mk 1, 21-28)


Jest jedno ważne zdanie, bezpośrednio poprzedzające dzisiejszy fragment Ewangelii. Na początku w. 21 czytamy dosłownie: „i wchodzą do Kafarnaum”. Wchodzą… kto? Jezus… i uczniowie. Ci, których powołał nad Jeziorem Galilejskim. Uczniowie towarzyszą więc Jezusowi od chwili powołania.

Ewangelista Marek prowadząc nas po swojej Ewangelii chce, byśmy odpowiedzieli sobie na pytanie: Kim jest Jezus? Oraz, kim jest uczeń? Uczeń od chwili powołania jest tym, który jest przy Jezusie, ciągle, tak jak dziś: wchodzi z nim do Kafarnaum.

Uczeń to ten, który widzi cuda i Boże działanie. Uczeń to świadek. Ale w dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze jeden „bohater”, który mówi coś bardzo ważnego. To Demon, który stwierdza, że Jezus jest Bogiem – „Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Po egzorcyzmie wszyscy świadkowie tego wydarzenia zaczynają się dziwić mocy obecnego pośród nich Jezusa. Po raz kolejny pojawia się sformułowania: „nowa nauka z mocą”. Do obecnych w synagodze dochodzi wreszcie, że Jezus posiada rzeczywiście nadzwyczajną siłę. Ta władza nie pochodzi od innego człowieka, ma ona pochodzenie Boże.

Bądź dziś jak uczeń i świadek, jak ten który widzi moc Boga. Boga, który działa. Bardzo konkretnie w twoim życiu.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-