Święta Rodzina Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Święta Rodzina
26 grudnia 2021

Święta Rodzina

Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(Łk 2, 41-52)


Może się wydawać trochę zaskakujące, że na Niedzielę Świętej Rodziny liturgia Kościoła przedstawia nam do rozważenia fragment Ewangelii o zagubieniu Jezusa i Jego znalezieniu w świątyni jerozolimskiej. Czy nie ma w Piśmie Świętym historii, które opowiadałaby o jakimś przyjemniejszym, łatwiejszym epizodzie ze wspólnego życia Jezusa, Maryi i Józefa? Czy nie stawia on którejś z tych osób w negatywnym świetle?

Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię możemy zauważyć kilka wartości, które były obecne w życiu Świętej Rodziny, a które są uniwersalnymi wskazówkami dla wszystkich rodzin i osób również we współczesnym świecie.

Pierwszą z nich jest pobożność – czyli uznanie, że poza tym, co jest ziemskie, naturalne, codzienne, istnieje jeszcze Bóg i sfera duchowa, która domaga się odpowiedzi wyrażonej przez konkretne gesty i postawy. Do pielgrzymowania do Jerozolimy zobowiązani byli dorośli – czyli w tamtejszej kulturze mężczyźni powyżej trzynastego roku życia. Jednak doświadczenie obecności Boga powoduje, że już wcześniej Maryja i Józef dzielą się z Jezusem dobrymi zasadami i zwyczajami.

Druga wskazówka to wolność. Z dzisiejszej perspektywy może się wydawać dziwne, czy wręcz oburzające, że przez cały dzień Rodzice nie zauważają nieobecności Syna. Jako niepełnoletni, Jezus mógł wracać do domu albo w obecności mężczyzn, albo kobiet, a obie grupy spotykały się dopiero wieczorami. To pokazuje, że Maryja i Józef nie chcą zbytnio kontrolować Jezusa, kierując się zbytnią nadopiekuńczością. Zdrowa wolność i zostawienie roztropnej możliwości dokonywania przez dziecko wyborów – czy nie brakuje jej nieraz w dzisiejszych rodzinach?

Trzecia wskazówka to rozeznawanie. I chociaż to słowo brzmi dość górnolotnie, to w gruncie rzeczy jest to otwartość na zaskoczenie połączona z zaufaniem do Boga. Nie wszystko, co dzieje się w moim życiu będę rozumiał od razu i na 100%. Maryja zachowuje sprawy w swoim sercu, czyli pozwala na to, żeby Bóg stopniowo, przez drobniejsze i większe wydarzenia ukazywał swój plan na Jej życie i życie Jej Syna. Rozeznawać – to pytać Boga o sens życia i pozwolić Mu na to pytanie odpowiadać.

Niech Boże Słowo umacnia nas i uczy kształtować nasze życie osobiste i rodzinne na wzór Świętej Rodziny.

——————————-

ks. Paweł Obrzut MS

——————————-