Święci i błogosławieni Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Święci i błogosławieni
1 listopada 2022

Święci i błogosławieni

Wtorek, XXXI Tydzień zwykły, Rok C, II

Uroczystość Wszystkich Świętych

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

(Mt 5, 1-12a)


W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, kto jest człowiekiem błogosławionym, innymi słowy człowiekiem szczęśliwym. Jezus daje nam konkretne wskazania. Tym którzy są szczęśliwi w rozumieniu biblijnym obiecane jest niebo.

Teoretycznie wszyscy chcemy być w niebie. Lecz już nie każdy chce zostać świętym. A przecież to święci są w niebie. Przy różnych okazjach życzymy sobie nawzajem szczęścia, pomyślności i zdrowia. Niestety, tylko nieliczni życzą sobie świętości. A czy my jako chrześcijanie możemy mieć piękniejsze życzenia?

Dzisiaj w Kościele przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Życie każdego świętego jest dla nas wzorem i przyczynia się do wzrostu naszej wiary.

Nikt nie rodzi się świętym. Do świętości się dorasta. Świętość się zdobywa. Święty to ktoś, kto ma w życiu cel. Tym celem jest niebo, a zdobywa się je dzięki żywej relacji z Bogiem.

Błogosławieństwa, które dzisiaj słyszymy są dla nas drogowskazem, pomocą w lepszej relacji z Bogiem. Piękne jest to, że każdy z nas ma inną drogę do świętości i nie mamy się co porównywać, nikomu też nie musimy dorównywać. Ale cel mamy ten sam – niebo.

Św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”. Mamy przed sobą konkretny cel, konkretne obietnice i konkretne zadanie… Odwagi i wytrwałości w dążeniu do świętości.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "