ŚWIĄTYNIA DUCHA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   ŚWIĄTYNIA DUCHA
7 marca 2021

ŚWIĄTYNIA DUCHA

Niedziela, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

(J 2, 13-25)


„W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.”

Jak wtedy tak i dzisiaj ludzkie myślenie nie pokrywa się z Bożym myśleniem. To co Bóg przepowiedział przez proroka Izajasza „Myśli moje nie są myślami waszymi ani drogi moje drogami waszymi”, się wypełniło. Żydzi myśleli o świątyni z kamieni odpowiednio przyozdobionej, a Jezus myślał o Swoim ciele. Nawet uczniowie Jezusa dali się nabrać i dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa zrozumieli o co chodziło ich Mistrzowi w tej wypowiedzi.

Lubimy podkreślać ludzką naturę Jezusa. Ci, którzy lubią wino podkreślają, że Jezus nie miał nic przeciwko piciu win czy alkoholu w ogólności, przecież Pan Jezus przemienił wodę w wino. Możliwe, że są także ludzie, którzy będą chcieli usprawiedliwić swoje wybuchy gniewy tą akcją wypędzenia zwierzą ze świątyni przez Pana Jezusa. Ja osobiście wolę inną maksymę, kiedyś usłyszaną: „Lepiej Pana Jezusa naśladować w miłosierdziu niż w gniewie.

Na pewno Jezusowi, jako człowiekowi, uczucie gniewu nie było obce, czasami mówimy w stosunku do Niego o tzw. świętym gniewie. Gdyby jednak chodziło tylko o uczucie gniewu, to Jezus musiałby wyrzucać te zwierzaki ze świątyni za każdym razem, kiedy przychodził do świątyni. Wygląda no to że to uczynił tylko jeden raz na początku swojej misji i ten czyn ma charakter znaku, niż tylko danie upustu swoim uczuciom. Myślę, że wypowiedź liderów żydowskich ówczesnego czasu zdradza, że chodziło o znak, bo sami poprosili o znak aby uczynił: „W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»”. Odpowiedź Jezusa zapowiada ten największy znak jakim było jego śmierć i zmartwychwstanie: „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».”
Jakieś dwa lat później na święto paschy Faryzeusze i Sadyceusze doprowadzili, po okrutnej męce, do śmierci Jezusa, i na trzeci dzień Jezus zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Wypełnił Pisma i uczynił przymierze z Bogiem nowym, niemożliwym do złamania, Bóg stanął po dwóch stronach przymierza, po jednej stronie jako Bóg Ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i po drugiej stronie, jako Bóg Wcielony Jezus Chrystus.

Ten czyn Jezusa wypędzenia zwierząt ofiarnych zapowiada ten nowy porządek, że odtąd nie będzie potrzeby składania zwierząt w ofierze, zastąpi je Jego Ofiara na Krzyżu, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

 

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-