Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście
9 listopada 2021

Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście

Wtorek, XXXII Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

(J 2, 13-22)


W obliczu kościelnych skandali, jakie wychodzą na światło dzienne w ostatnich latach, Ewangelia o oczyszczeniu świątyni daje nadzieję. Bóg nie potrzebuje czterdziestu lat ambitnych projektów, milionowych inwestycji, aby przywrócić właściwy porządek. Wystarczyły trzy dni! A potem jeszcze pięćdziesiąt kolejnych i Duch Boży napełnił pierwszą wspólnotę chrześcijan swoimi darami.

Kościelne skandale uzmysławiają nam, że nauka o grzechu odnosi się do wszystkich bez wyjątku. Żadne święcenia nie chronią przed pokusą korupcji lub intrygami mającymi za cel zdobycie władzy. Z bólem serca stajemy także przed faktem, że nasze kościoły i parafie przypominają czasami działanie supermarketów.

W dzisiejsze święto prośmy, aby Pan dał nam głębokie zrozumienie daru, jakim jest każda świątynia, zarówno ta materialna jak i duchowa.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-