Światło lampy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Światło lampy
27 stycznia 2022

Światło lampy

Czwartek, III Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy

Jezus mówił ludowi:
«Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

(Mk 4, 21-25)


Adresatami przypowieści z dzisiejszej Ewangelii, są ci ludzie, którzy widzą w Jezusie Chrystusie swojego Pana i Zbawiciela. Nie jest ona skierowana do niewierzących. Ma za zadanie obudzić serca tych, którzy żyją ufając Bogu.

Światło i lampa oznaczają prawdę i sprawiedliwość, a także miłość Boga do zagubionego człowieka. Tajemnica symbolizuje śmiertelne i niewyznane grzechy, które prędzej czy później zostaną zdemaskowane w świetle Bożym.

Światło lampy potrzebne jest wtedy, kiedy zapada ciemność. To diagnoza sytuacji świata pogrążonego w duchowej śmierci i bezsensie. Takie również może być serce, z którego został wyrzucony Jezus i w Jego miejsce króluje zły duch.

W takim stanie ludzie okłamują się nawzajem, kradną, lekceważą innych ludzi, zabijają, rozbijają małżeństwa, są zazdrośni, nienawidzą się, mówią źle o bliźnich, wzbogacają się cudzym kosztem. Jezus, swoim życiem i śmiercią na krzyżu, przyniósł na nasz świat światło. Każdy odkupiony wierzący, może stać się częścią tego blasku prawdy, dzięki przewodnictwu Ducha Świętego. Jednak bez modlitwy, Eucharystii i karmienia się Słowem Bożym jest to niemożliwe.

Wierzący Chrześcijanin jest nadal człowiekiem, w którym wciąż obecne są ciemności. Dlatego jeśli nie prowadzi innych do Jezusa, to stanie się tym, który będzie prowadził jedynie do swojego wewnętrznego mroku.

Jezus wyjaśnia w tej przypowieści, że chce, aby wierzący byli światłem dla niewierzących ludzi w ciemnym świecie. Uczeń Jezusa to ten, który kocha ludzi, troszczy się o nich i daje jasne świadectwo swoim życiem.

——————————-

diakon Tomasz Skrzęta MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-