Światło i sól Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Światło i sól
5 lutego 2023

Światło i sól

Niedziela, V Tydzień zwykły, Rok A, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

(Mt 5, 13-16)


Sól i światło, to podstawowe elementy, bez których życie nie jest możliwe. Dziś w Ewangelii Chrystus mówi nam: „Wy jesteście solą ziemi, jesteście światłem świata”. Tym porównaniem chce nam pokazać, jak wielka odpowiedzialność, jako chrześcijanie ponosimy za świat.

Sól uznano za tak ważną i niezastąpioną przyprawę, że nazwano ją „białym złotem” a w średniowieczu sola płacono żołnierzom. Sól sprawia, że jedzenie jest smaczne i zachowuje świeżość. Dlatego sól musiała mieć określoną jakość. Jezus słusznie mówi: ‛Jeżeli sól utraci swój smak, czym można ją znowu posolić? Do niczego się już nie nadaje.«

Chrześcijanie, którzy nie spełniają miana soli ziemi, w rzeczywistości stracili prawo do nazywania siebie chrześcijanami. Stąd też pilny obowiązek każdego z nas, aby żyć i działać w sposób, który swoim przykładem inspiruje innych i nie przyczynia się do ich popadnięcia w swego rodzaju zobojętnienie i rozkład. Tak jak dobry przykład działa budująco, tak i my możemy stać się solą ziemi dla innych. światowe morza, które pokrywają dwie trzecie powierzchni ziemi, są utrzymywane przy życiu tylko dzięki zasoleniu? Bez soli woda zamieniłaby się w cuchnące szambo. Powietrze zawiera również niemałą ilość soli, które wiatry roznoszą we wszystkich częściach kraju poprzez wznoszące się opary morskie. Nie wspominając już o tym, że nasze ludzkie ciało w dużej mierze składa się z soli i gdy jej brak lekarze podają sol fizjologiczna tzw.kroplówkę.

Drugie ważne stwierdzenie Jezusa brzmi: „Wy jesteście światłem świata” i dalej, że miasto położone na górze nie może pozostać w ukryciu. Tak wiec światło dobrego przykładu nie może pozostać niezauważone lecz musi stać się przewodnikiem dla innych. Duchowa energia, którą generuje każde działanie zgodne z Bożymi przykazaniami, nie może być marnowana. Trwa i rozprzestrzenia się zgodnie z żelaznymi prawami. Im więcej takich źródeł światła z całego świata zjednoczy się i rozszerzy w potężną jasność, tym szybciej ciemność musi się cofnąć.

Nikt nie powinien mówić: »To nie zależy ode mnie, i tak nic nie mogę zrobić!« Każdy jest zobowiązany do osobistego wkładu w lepszy świat i lepszą przyszłość. A jeśli udało nam się wskazać choćby jednej osobie drogę do Boga naszym dobrym przykładem i zachęcić ją do czynienia dobra, to nie żyliśmy na próżno, ale wzorowo wypełniliśmy nasze zadanie. Chrystus jako jedyny odważył się przerwać zaklęty krąg ciemności. „Przyszedł na świadectwo, aby dać świadectwo światłości” (J 1). „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

Dlaczego pomimo światła, które Chrystus przyniósł ludzkości, wciąż jest tak wiele ciemności? Apostoł Jan mówi: „Światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła!

Tajemnica zła na świecie tkwi w wolnej woli człowieka, który mimo zbawienia może lgnąć do ciemności. „Każdy, kto czyni zło, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie wyszły na jaw jego czyny” (J 3,20).

Napomnienie apostoła nie powinno trafiać do głuchych uszu i zamkniętych serc. „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a weźmy broń światła!

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, teraz staliście się światłością przez Pana. Żyjcie jak dzieci światłości” (Ef 5,8).

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-