Świadectwo Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Świadectwo
31 marca 2022

Świadectwo

Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus powiedział do Żydów:
«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

(J 5, 31-47)


Nie można głosić Ewangelii Jezusa, nie dając konkretnego świadectwa życia. Ten, kto nas słucha i na nas patrzy, powinien móc odczytać w naszych działaniach to, co słyszy z naszych ust, i wielbić Boga!
(Papież Franciszek )

„Błogosławiony jesteś Panie, Boże nasz, Królu wieków, że nie uczyniłeś mnie poganką. Błogosławiony jesteś Panie, Boże nasz, Królu wieków, że nie uczyniłeś mnie niewolnicą. Błogosławiony jest Ten, który uczynił mnie według Swojej woli”. Tak modliły się każdego dnia kobiety żydowskie, także Maryja.

Dziś w rozmowie telefonicznej usłyszałem od Marii, lekarki: „Wróciłam z pielgrzymki do Rzymu. Byłam w kaplicy Sykstyńskiej… Błogosławiłam Boga za to, że jestem chrześcijanką, że jestem w Kościele, że mamy papieża…”. Słuchałem i zacząłem błogosławić Boga… Dziękuję za jej świadectwo. Potrzebuję świadectwa!

Świadectwo Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel, nie promował siebie. Nie zwodził ludzi, ale dawał świadectwo prawdzie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29). Jest jedna prawda – Jezus jest Barankiem Bożym i tylko w Nim objawia się miłosierdzie Boga.

Kościół potrzebuje zawsze, a zwłaszcza dziś, współczesnych Janów Chrzcicieli, którzy będą głosić jedynego Baranka Bożego. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. W wielu kościołach prowadzone są rekolekcje parafialne, dlatego wezwani jesteśmy do modlitwy za głoszących, aby ukazywali Jezusa, jedynego Zbawiciela!

Świadectwo Jezusa

Jezus daje się poznać przez dzieło, które czyni. To dzieło polega na byciu Barankiem Bożym. Oddać życie za innych. Uczynić się ofiarą. Dać się ukrzyżować. W ten sposób objawić miłość Ojca, który nie chce śmierci grzesznika. Jezus ukazał oblicze Ojca. Jest one pełne miłosierdzia i czułości.Misją każdego z nas – także rekolekcjonistów jest odsłonić oblicze Boga.

Świadectwo

Pewien przełożony usłyszał od młodszego współbrata w życiu zakonnym: „Jak ojca nikt nie pochwali, to ojciec sam siebie pochwali i jest zadowolony”. Tacy jesteśmy! Zadowoleni z siebie. Dowartościowani we własnych oczach. Chętnie szukający chwały ludzkiej. Czekający na pochwały od innych. Szukamy chwały od ludzi, a nie szukamy chwały, „która pochodzi od samego Ojca”.

Jak długo szukamy wywyższenia siebie, tak długo nie będziemy szukać wywyższenia Boga. Szukanie próżnej chwały jest jak „trucizna zawarta w dobrym owocu, jak podwodna skała, na którą wpada płynący spokojnie statek”, i jak „rzut kamieniem nie dosięgnie nieba, tak modlitwa tego, kto chce się podobać ludziom, nie dotrze do Boga” (Ewagriusz z Pontu).

O szukaniu próżnej chwały Jezus, mówił polskiej mistyczce Alicji Lenczewskiej: „Pragnij odejść od swych upodobań i wartości przypisywanych sobie. Proś gorąco o poznanie prawdy o sobie. Tylko pokorni mogą ujrzeć własne słabości i zrozumieć to, że naprawdę są niczym. Twój jest tylko grzech i słabość – wszystko, co dobre w tobie, jest Moim darem. Jeśli dostrzegasz wartości w sobie, dziękuj Mi, bo Ja je w tobie umieściłem. I w uniżeniu służ nimi, bo po to je masz dane do dyspozycji (Świadectwo, nr 420).

Panie, prosimy Cię, aby nasza ludzka słabość, nie przesłaniała oblicza Ojca.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "