Świadectwo o Jezusie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Świadectwo o Jezusie
15 kwietnia 2021

Świadectwo o Jezusie

Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

(J 3, 31-36)


Dzisiejszy fragment Ewangelii stanowią słowa Jana Chrzciciela wypowiedziane o Jezusie. Są one bardzo podobne do świadectwa Jezusa, wypowiedziane o sobie samym do Nikodema. Prorok Jan odkrywa w Nazarejczyku kogoś, kto pochodzi z Nieba. Ten styl Jego życia, przemawiania, przebywania wśród ludzi, jest odmienny od myślenia z tego świata.

Jesteśmy zaproszeni do przyjęcia świadectwa samego Syna Bożego. To On będzie przekonywał nas o miłości samego Boga Ojca. Cała Jego działalność i przepowiadanie będą miały na celu odkrycie tego, co napisze św. Jan: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Kulminacyjny punkt

Kulminacyjnym punktem w objawieniu miłości Boga do grzeszników, jest oddanie życia przez Syna Bożego za tych, którzy Go krzyżują. Przyjmijmy to świadectwo Jezusa, abyśmy weszli w Przymierze z samym Ojcem. Jeżeli uwierzymy w wywyższenie Chrystusa na krzyżu ze względu na nas grzeszników, jeżeli przyjmiemy tę Jego miłość i otworzymy się na tę prawdę, dopiero wtedy, On będzie mógł wlać do naszego serca Ducha Świętego.

Napełnieni Duchem

Miejmy pragnienie, aby nasze życie było napełnione samym Bogiem. Psalmista mówi, że „głębia przyzywa głębię”. Oby głębia naszych grzechów, przywołała głębię miłości Boga, i Jego obecności w nas. Jeżeli czujemy się pełni, to jak może nas napełnić Duch Święty? Tylko naczynie kruche, słabe i puste, może być miejscem, gdzie zostanie wlana miłość samego Boga. Oby ona nas wypełniła i była w nas rozkoszą, również po to, aby dawać ją innym. Ta miłość po to, aby dawać ją innym.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-