Świadectwo miłości Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Świadectwo miłości
7 marca 2022

Świadectwo miłości

Poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

(Mt 25, 31-46)


Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ‘Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

Jakże bardzo są aktualne te słowa Chrystusa w obecnej sytuacji kryzysu humanitarnego na Ukrainie w związku ze zbrojną agresją Putina i jego rosyjskich wojsk na Ukrainę powodującą skalę cierpienia ludności cywilnej, którą większość zna tylko z historii, konkretnie historii drugiej wojny światowej. Rzeki ludzi uciekających z całej Ukrainy poddanej kolejnej serii ataków bombowych na miasta i wioski. Z drugiej strony rzeki ludzi gotowych nieść pomoc utrudzonym uchodźcom, czekających na nich na granicy polsko-ukraińskiej. Także została zorganizowana pomoc, która dotrze w głąb Ukrainy z narażaniem życia, aby ci, którzy nie są w stanie dotrzeć do granicy Polsko Ukraińskiej mogli także skorzystać z dobroci serca ludzkiego.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: ‘Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.

Także te słowa Chrystusa są aktualne możemy pomyśleć, co dzieje się w sercach tych żołnierzy rosyjskich, którzy zostali oszukani przez Putina i są przez niego czy jego generałów zmuszani do zabijania niewinnych ludzi. Nie tylko nie odwiedzają chorych czy tych w więzieniu, czy nie dają kubka do picia, albo kromki chleba do jedzenia, ale powodują to ogromne cierpienie; sieją śmierć i zniszczenia doprowadzają ludzi do głodu i pragnienia. Nawet jeśli komuś uda im się przeżyć nalot bombowy, czeka ich śmierć z głodu, pragnienia czy wychłodzenia. Potrzeba aby się modlić, aby sumienia żołnierzy rosyjskich się obudziły i przeciwstawiły się temu zorganizowanemu barbarzyństwo Putina i jego naczelników armii. To, że można powiedzieć nie wobec przemocy państwa pokazały dzisiejsze męczennice św. Perpetua i św. Felicyta, które powiedziały nie rzymskim urzędnikom, że nie wyprą się Chrystusa, poniosły śmierć w rzymskim koloseum.

Dzisiejsza ewangelia św. Mateusza pobudza i nasze serca i sumienia do obudzenia się i podjęcia ważnych decyzji życiowych.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "