Styl życia ucznia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Styl życia ucznia
14 lutego 2020

Styl życia ucznia

Piątek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.»

(Łk 10, 1-9)


Jezus w dzisiejszej Ewangelii, daje nam wskazówki na to, jak ma wyglądać nasze życie. W bardzo prostych i konkretnych słowach słyszymy jaki ma być styl życia ucznia. Uczeń, to ten, który w tym świecie ma tak żyć, aby inni dzięki temu mogli się spotykać z naszym Panem. To jest misja każdego z nas. Mamy przygotowywać innych na spotkanie z Bogiem. Trudne zadanie, ale właśnie po to nas Pan posyła.

Pan Jezus posyła uczniów „jak owce między wilki”. Prawdziwy uczeń to ten, kto wie, że jest słaby, kto wie, że nie może sam się obronić.

Św. Jan Chryzostom komentując tę ewangelie, powiedział: «Jeśli nie idziesz jako baranek, ale jako wilk między wilki, wtedy Pan cię nie chroni: broń się sam». Jeżeli oprzemy się na sobie, to nasze życie i głoszenie nie będzie owocne. Do tego, aby być posłanym uczniem potrzeba męstwa ale tez i pokory.

Niech patroni dnia dzisiejszego, święci Cyryl i Metody pomagają nam głosić Słowo Boże tak jak oni to czynili.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-