Stolica Mądrości Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Stolica Mądrości
26 sierpnia 2019

Stolica Mądrości

Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły, Rok C, I

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(J 2, 1-11)


Posiadanie ogromnej wiedzy nie gwarantuje bycia mądrym człowiekiem. Jest to prawda ogólnie znana. Brat Klaus (1417-1487 narodowy patron Szwajcarii) nie umiał ani pisać, ani czytać a do jego pustelni przychodziło bardzo wielu ludzi z prośbą o radę, bo uchodził za niezwykle mądrego człowieka.

Liturgia Słowa na dzisiejszą Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej podaje nam fragment z Księgi Przysłów. Dowiadujemy się w nim o Mądrości Bożej – od kiedy istnieje i czym Ona jest. Słyszymy również zachętę, by ją przyjąć, bo ten, który to uczyni „znajdzie życie”. (por. Prz 8) Tekst tego czytania kieruje nasze myśli ku Maryi, by w Niej odnaleźć Mądrość Bożą.

Mimo, że Ewangeliści tylko sześciokrotnie cytują słowa Matki Jezusa, to są one wypełnione treścią składającą się w jedną całość. Można powiedzieć, że wszystkie słowa wypowiedziane przez Maryję są kwintesencją Bożej Mądrości, która najdoskonalej zaistniała wśród istot ziemskich w Jej osobie.

Pierwsze Jej zdanie jest pytaniem postawionym Aniołowi Gabrielowi podczas Zwiastowania. (Łk 1,34) W nim zawarta jest pochwała dziewictwa (czystości). Drugie Jej zdanie, gdzie zgadza się na orędzie Gabriela jest wyznaniem posłuszeństwa Woli Bożej. Słowa Magnificat wypowiedziane w czasie Nawiedzenia świętej Elżbiety są uwielbieniem Boga. Po raz czwarty Maryja jest cytowana przy Odnalezieniu Jezusa w świątyni. Tam w Jej słowach wyrażona jest troska o Jezusa (troska o Boże sprawy), jak też troska o rodzinę. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Jana już po raz piąty poznajemy wypowiedzi Maryi. Podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdy zwraca się do Syna z uwagą, że gospodarzom zabrakło wina – widzimy Jej współczucie i chęć pomocy potrzebującym. Po raz szósty Maryja poleca sługom weselnym, by zrobili wszystko cokolwiek im powie Jej Syn. (por. J 2,5) Innymi słowy Maryja prosi ich o całkowite zawierzenie Jezusowi.

Dzisiaj tak wiele Polek i tak wielu Polaków pielgrzymuje (także w myślach) do duchowej stolicy naszej ojczyzny Częstochowy, aby uczyć się mądrości u Maryi. Tę naukę czerpiemy ze słów, które wypowiedziała i z decyzji, które podjęła. Dzięki Niej pojmujemy, że w Mądrości Bożej zawarte jest dziewictwo (czystość) i posłuszeństwo Bogu, że mądrym jest wielbienie Boga jak i troska o Jego sprawy. Mądrzy są ci, którzy współczują i pomagają potrzebującym a największą mądrością jest całkowite zawierzenie Chrystusowi.
Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-