Sprawiedliwość za wszelką cenę? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Sprawiedliwość za wszelką cenę?
6 września 2022

Sprawiedliwość za wszelką cenę?

Wtorek, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

(Łk 6, 12-19)


Klasyczny cytat z polskiego już legendarnego tryptyku o Kargulu i Pawlaku, przy wręczaniu dwóch granatów przeciwpiechotnych: „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie!” to wykładowa każdego pierwszego poruszenia serca gdy jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani. Po prostu chcemy dochodzić sprawiedliwości. Ale jest taka postawa zupełnie przeciwna zaleceniu Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; nadstaw drugi policzek; idź dwa tysiące, zamiast tysiąca kroków; oddaj i płaszcz, gdy zabrano ci suknię”.

Nie dziwi więc bardzo mocny język użyty przez świętego Pawła w stosunku do Koryntian: to przechodzi ludzkie pojęcie, że chrześcijanie idą do sądu, aby świeckie prawo – oparte głównie na logice i poczuciu przyzwoitości obywatelskiej zahaczonej o tradycję i autorytety – decydowało o sprawach, które oparte są o pokorę, krzyż, i troskę o zbawienie drugiego człowieka. Troskę przede wszystkim o własne zbawienie, w którym jedyna godziwa sprawiedliwość, którą dopuszcza na nas Bóg to cierpienie, starość i śmierć jako lekarstwo i środek naprawczy za nasze nieposłuszeństwo rajskie odziedziczone po Adamie i Ewie.

To w tym liście Paweł wymienia ludzkie postawy oparte na dochodzeniu swoich praw bezwzględnie egzekwowanych aż do uzyskania pożądanego efektu. I po co? Tylko po to, aby przyjemnością zabić sumienie i zapomnieć o cierpieniu i bólu. Chociaż na chwilę… A tu chwilka do chwilki i życie się skończy i każdy stanie przed Bogiem i musi odpowiedzieć na pytanie: „Wiesz, do czego jesteś powołany?

Do takich ludzi Jezus posyłał, posyła i będzie posyłał swoich uczniów.
W dzisiejszej Ewangelii jest przypomniane ich przywołanie – po swojej własnej całonocnej modlitwie – i wybraniu spośród nich tylko dwunastu. To na nich spocznie później ciężar odpowiedzialności duszpasterskiej, ale też wybranie do przeżywania największych tajemnic w intymności i bliskości z Panem.

Jezus wybrał też Judasza, nazwał go Apostołem i Judasz tym apostołem był. Dzisiejsze Słowo Pańskie jednak dodaje komentarz do osoby Judasza: to ten, który STAŁ się zdrajcą.Judasz zdrajcą od początku nie był. Ja i ty w zamyśle Bożym grzesznikami nie byliśmy. My się nimi stajemy, i to od razu w momencie poczęcia.


Może dobrze sobie przypominać tę prawdę, że nawet, gdy już w pierwszym momencie naszego istnienia STAJEMY się grzesznikami to w oczach Bożych nimi do końca nie jesteśmy, bo jak mówi dzisiejszy refren psalmu: „Pan w swoim ludzie upodobał sobie”. Tak, umorusani jesteśmy grzechem od samego początku, ale grzech nie stanowi naszej istoty. Naszą istotę stanowi Piękne Stworzenie Boże, które STAJE się grzesznym, nie będąc nim w zamiarze Bożym. Bo Bóg nie zaplanował dla nas ani grzechu pierworodnego, ani żadnego innego.

My jesteśmy stworzeniami RAJSKIMI, NIEBIAŃSKIMI. To nasz naturalny stan. To, czym się stajemy po drodze, nie przeszkadza Bogu nas kochać i oczyszczać…
… kiedy tylko zechcemy.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "