Spotkanie z Mesjaszem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Spotkanie z Mesjaszem
29 grudnia 2020

Spotkanie z Mesjaszem

Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

(Łk 2, 22-35)


Maryja i Józef są praktykującymi Żydami. Przynoszą Dzieciątko Jezus, aby je przedstawić Bogu. Ofiara, którą przy tej okazji mają złożyć – para synogarlic lub dwa młode gołębie – wskazuje na fakt, że są raczej mało zamożnymi ludźmi. Normalnie składano przy takiej okazji jednorocznego baranka. Maryi i Józefa nie stać na taki dar. Ojcowie Kościoła mówią, że wprawdzie nie złożyli oni w tym dniu w ofierze baranka, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ Dziecko, które przynieśli będzie kiedyś Barankiem złożonym w ofierze dla zbawienia wszystkich.

Obok Świętej Rodziny z Nazaretu do świątyni wędrują zapewne również inne rodziny, przynosząc swoje dzieci. Ale tylko w tym jednym Dziecku Symeon rozpoznaje Mesjasza. Oczywiście nie czyni tego sam z siebie. To Duch Święty, który na nim spoczywa, prowadzi go do Jezusa. Symeonowi wolno przez chwilę widzieć oczami Ducha Świętego i dlatego rozpoznaje Mesjasza.

Rozpoznanie drogi do Jezusa, wkroczenie na nią i podążanie w Jego stronę to życiowy program dla każdego chrześcijanina. Składnia mnie to do refleksji nad własnym życiem. Czy w świecie, w którym wielu chciałoby być bogami potrafię rozpoznać jedynego, prawdziwego Boga? Czy pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy spotkanie Jezusa jest jedynym, długo wyczekiwanym celem mojego życia?

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "