Smutek wasz zamieni się w radość Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Smutek wasz zamieni się w radość
22 maja 2020

Smutek wasz zamieni się w radość

Piątek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

(J 16, 20-23a)


Jak mawiał abp Fulton Sheen: „Tak naprawdę istnieją dwie filozofie życia. Pierwsza, to najpierw Feta, a potem ból głowy – taką wyznaje świat. Druga zaczyna się postem, a potem wieczna Feta”. Mam przed sobą wybór – iść z duchem tego świata i zatracić swoją duszę, czy pójść drogą prawdy, wierności Jezusowi i Jego przykazaniom. Nigdy się nie zniechęcaj. Nie w twojej mocy leży uwolnić się od smutku, rozpaczy czy bólu. Ale Jezus Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały ma tę moc, by cię przeprowadzić przez śmierć do życia. Odroczone radości, okupione poświęceniem są zawsze najsłodsze i najtrwalsze. Jezus zaczął od krzyża a kończy pustym grobem i zwycięstwem. Jeśli chcemy wygrać życie, to idziemy po śladach Jezusa.

Aby ukazać tę zmianę krzyża w chwałę, a cierpienia w radość, Bóg porównuje życie do matki, która sprowadza dziecko na świat. Wskazuje, że ból poprzedza radość i ją przynosi. Bolesne skurcze rodzenia prowadzą do zmartwychwstania i szczęścia. Dla wszystkich, którzy mają wiarę, wszelkie udręki są bólami rodzenia. Nasze najczystsze i najszlachetniejsze radości to przemienione smutki. Smutek skruszonego serca zmienia się w radość dziecka, któremu wybaczono. Smutek syna marnotrawnego kończy się w ramionach ojca. Zagubiona owca zostaje przytulona do serca Dobrego Pasterza.

Papież Franciszek w jednej z homilii mówił: „Dowodem osobistym chrześcijanina jest radość, radość Ewangelii, radość z tego że jest się wybranym, zbawionym i odrodzonym przez Jezusa. Radość płynąca z nadziei, że Jezus na nas czeka; radość, która również w krzyżu i cierpieniach tego życia wyraża się w inny sposób, w postaci pokoju i pewności, że Jezus nam towarzyszy, jest z nami. Źródłem prawdziwej radości nie mogą być sukces, uznanie, prestiż, popularność i władza, te rzeczy pewnego dnia przestaną być dla ciebie oparciem. Siostra śmierć zabierze ci wszystko, co zewnętrzne, świecidełka i dziwadełka, którym uległem, ale nie zabierze mi miłości, dobra, prawdy – mojego wnętrza”.

Panie otwieram swoje serce na Ciebie. Nie chcę żyć dla Pana chwili, ale dla Pana wieczności, który przygotował dla mnie królewskie komnaty w domu mego Ojca w niebie. Dziękuję za Twoja pomoc i ochronę w walce z pokusami złego ducha, które zabierają mi prawdziwą radość. Nie pozwól mi zapomnieć, że jestem synem i córką jedynego Króla królów i Pana panów.

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – duszpasterz w Domu rekolekcyjnym „Maleńka” w Zakopanem

——————————-