Śmierć dająca życie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Śmierć dająca życie
10 sierpnia 2021

Śmierć dająca życie

Wtorek, XIX Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

(J 12, 24-26)


Kiedy drzewo bananowca zaczyna owocować, to zaczyna równocześnie obumierać. Im bardziej owoce dojrzewają, tym bardziej liście więdną. Ten krzew daje dojrzałe owoce, kiedy jest wycinany. Ale jego koniec daje początek młodemu krzewowi.

Jezus korzysta z tej prawdy o śmierci i przynoszeniu owoców, kiedy głosi Ewangelię. Kiedy umartwiamy, czyli czynimy martwym naszą zarozumiałość, tym bardziej pozwalamy wzrastać w nas nowemu życiu. Każdy człowiek jest jak ziarno pszeniczne, które wpada w ziemię i przynosi plon. Kiedy obumiera sobie samemu, przynosi owoc.

Taką samą drogą przeszedł Jezus: zabity na krzyżu, przyniósł dla człowieka owoc zbawienia od grzechu, życia wiecznego, sakramentów i Kościoła.

Podobną drogę wybrał diakon św. Wawrzyniec. Do swojego papieża Sykstusa II, prowadzonego na śmierć za wiarę, Wawrzyniec wołał: “Gdzie idziesz ojcze bez swojego diakona?”. Miał usłyszeć: “Za trzy dni pójdziesz za mną”. Do końca wierny, oddał życie dla Chrystusa. Stał się patronem nawrócenia Rzymu i końca pogaństwa.

Niech i nasze obumieranie sobie będzie znakiem nowego życia!

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-