Smak raju Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Smak raju
12 czerwca 2019

Smak raju

Środa, X Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(Mt 5, 17-19)


,,Ten, kto nie smakuje raju w spełnianiu przykazań na tym świecie, nie będzie czuł smaku raju w świecie przyszłym.
Abraham Joshua Heschel

Przykazania Boże towarzyszą każdemu, kto otrzymał podstawową wiedzę religijną i stają się dla nas tzw. kręgosłupem moralnym. To dobrze, ale one mają w sobie coś głębszego. Mają smak raju, jak dowodzi genialny żydowski myśliciel Heschel. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas ku tęsknocie za tym smakiem.

Prawo i prawo

Na różne sposoby można podchodzić do prawa. Jedni w prawie widzą cudowne lekarstwo na uleczenie świata, stąd parlamenty nic innego nie robią, jak tylko je tworzą, poprawiają, zmieniają i ulepszają… niestety zdarzają się też tzw. buble prawne!

Inni w prawie widzą tylko same życiowe przeszkody, więc starają się je ominąć lub przeskoczyć, stąd wynajmują prawników, którzy czyniąc różne „szpagaty prawne” dowodzą, co można, a czego nie należy. Kto śledzi różnego rodzaju afery, wie, o czym piszę.

Jezus zaskakuje słuchaczy, szczególnie faryzeuszy i uczonych w prawie mówiąc: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Musiała im „szczęka opaść”, jak mówi młodzież! Oni odsądzali Go od czci i wiary, że nie zachowuje prawa, że je łamie i innych do tego namawia, a tu nagle taka deklaracja.

Kiedy Jezus mówi o Prawie, odwołuje się do tego, co jest pierwsze i podstawowe: Miłość! Miłość jest wypełnieniem Prawa. Kochaj Boga i bliźniego, a ludzie w tym, co drugorzędne, upatrują istotę. Wyszła z nich cała prawda. Musimy przyznać się, że jesteśmy tacy sami jak oni, bo kiedy nie kochamy, to uciekamy się do prawa, kultury, wypełniania rytów – często religijnych i tam upatrujemy nasze zasługi.

Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając wypełnił Prawo, bo do końca ukochał Boga i bliźniego! Tylko On wypełnił! On daje każdemu to zwycięstwo, aby Prawo dla nas nie było już więcej ciężarem. Jedyną drogą do raju jest miłość, innej drogi nie ma! I to jest ten przedsmak raju na ziemi!

Nowy wymiar

Jezus nic nie zmienia, nie usuwa i nie dodaje do starego prawa ani jednej joty, ale starym treściom prawa, często wypaczonym, nadaje nowy wymiar: Nie zemsta ale sprawiedliwość i miłosierdzie; gdy się gniewasz – zabijasz; o bliźnim mów tylko dobrze; przebaczaj bratu; nie zapominaj, że pieniądz jest twoim przeciwnikiem; cudzołóstwo jest wielowymiarowe: może być w sercu i w oczach, to też zdrada i pożądliwość; oddalaj kłamstwo i żyj w prawdzie, mowa niech będzie prosta: Tak, tak; nie, nie!

Ostatni będą pierwszymi

Jezus podkreśla świętość Prawa Bożego mówiąc, że nikt nie może w nim nic zmienić. Odwołał się do przykładu najmniejszej litery alfabetu greckiego – „joty”. Stąd na koniec przytoczę pewien midrasz o literce „jot”, który potwierdza przysłowiową mądrość o najmniejszych i ostatnich. Żona Abrahama przed zmianą imienia nazywała się Saraj. Bóg usunął z jej imienia literkę „jot”. Kiedy „jot” zobaczyła, że nie ma jej już w imieniu tak świętej kobiety, zasmucona udała się do tronu Boga i przed Nim wylała swój żal: „Boże, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie powinnam zajmować miejsca większych liter. Wiem, że jestem najmniejszą literą. Ty jednak uczyniłeś mi łaskę i wstawiłeś do imienia tej wielkiej, sprawiedliwej kobiety, którą ludzie codziennie po tysiąckroć błogosławią. A tymczasem zostałam nagle wyrwana z tego błogosławionego imienia i tułam się. Czy uczyniłeś to, Boże, dlatego, że jestem najmniejszą z liter?”

I Bóg wysłuchał litery „jot”, i rzekł: – Za to, że wykazałaś w słowach tak wielką skromność, okażę ci znowu łaskę i zamiast ostatniej litery w imieniu Saraj będziesz pierwszą w imieniu wielkiego i sprawiedliwego bohatera. I stało się to wtedy, kiedy Mojżesz zmienił imię Ozuego na Jozue.

———————————————————————

ks. Bohdan Dutko MS – Dyrektor Centrum Pojednania “La Salette”

———————————————————————

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "