Słuchaj Izraelu! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Słuchaj Izraelu!
29 marca 2019

Słuchaj Izraelu!

Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

(Mk 12, 28b-34)


Pierwszym przykazaniem, jakie Bóg daje każdemu człowiekowi jest słuchać Boga. „Szema Izrael – słuchaj Izraelu”, wyraźnie wybrzmiewało to przykazanie w Starym Testamencie i również mocno jest akcentowane w Nowym Testamencie. W czasie Przemienienia na Górze Tabor, Bóg objawił swoją wolę: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!  (Mt 17,1-9)

Bóg wyraźnie mówi Apostołom, co mają czynić – MAJĄ SŁUCHAĆ! Podobne przynaglenie jest wobec każdego z nas: SŁUCHAJ BOGA!

Słuchać – oznacza nie tylko nastawić uszy, aby usłyszeć słowa. Słuchać – znaczy przyjąć sercem te słowa i tym żyć, bo one prowadzą nas do życia w świetle i do zbawienia Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze mówi Psalm 119,105.

Usłyszeć Głos Boga – oznacza doświadczyć Bożego dotyku. Kiedy Bóg przemawia do człowieka, nie jest to zwykłe spotkanie – tak jak w przypadku dwóch osób. Podczas spotkania z Bogiem – kiedy On przekazuje człowiekowi ważną wiadomość, kiedy coś poleca – poruszenia doznaje całe wnętrze ludzkie i dusza czuje ogromne przynaglenie, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie; by od tej pory ŻYĆ W ZGODZIE Z BOŻYM SŁOWEM.

„Weźmijcie z sobą Słowa”, słyszymy w pierwszym czytaniu. One kształtują sumienie, uczą miłości, nawet nieprzyjaciół. Bóg przemawia do nas przez Słowo, które jest żywe i skuteczne, jak mówi List do Hebrajczyków. Słowo to, gdy się je odczytamy właściwie, tzn., że jest kierowane do mnie osobiście, ma moc stwórczą.

Może uczynić nowe serce i nowego ducha, wyrwać może z każdej ślepoty, z każdej nędzy, niewoli, ze śmierci. Może zupełnie odmienić życie człowieka. Wyprowadzić z labiryntu bezsensu i cierpienia. Tak było choćby w przypadku św. Antoniego Pustelnika, czy też św. Augustyna oraz wielu świętych. Słowo Boże nauczyło św. Augustyna kochać i doprowadziło go do wolności. Mówi: Kochaj i czyń co chcesz”. Wszystko zaczęło się od słuchania Boga. Jest to również nasza DROGA do miłości: SŁUCHAĆ BOGA.

Słuchać Boga poprzez to, co nam powiedział przez swojego Syna. A Ten umiłowany Syn przychodzi do nas każdego dnia! Jezus, gdy nauczał, wiele razy kończył swoje wywody stwierdzeniem: Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha”. Wszyscy mamy uszy po to, by słuchać, jednak często są one zamknięte na Boga, na Jego Słowo.  

Bóg przemawia przez wydarzenia. Św. Faustyna napisała w Dzienniczku: „Powiedz grzesznikom, że zawsze na nich czekam, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie moje łaski, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną” (Dz. 1728).

Pan prowadzi za rękę, jeśli tylko zechcesz zaprosić Go do swojego życia. Pomoże ci nieść bagaż, który dźwigasz. Pięknie wyraził to poeta C.K. Norwid:

Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie,
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem,
Pochwałą wreszcie – ach! – nie Twoim kwiatem…

I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi,
Przez czułe oko, gdy je łza ociemi;
Przez całą dobroć Twą, w tym jednym oku,
Jak całe niebo odjaśnione w stoku!…

Głos Boga, a więc Słowo Boże i wszelkie wydarzenia, które nas spotykają są drogowskazem, kompasem, siłą napędową, GPS-em w ziemskiej podroży. W Głosie Boga znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości. Pan chce nas dotykać poprzez Słowa pełne miłości. Jeśli mamy otwarte ucho, przyniesie to piękne owoce. Poprzez słowo Bóg chce zagościć w życiu i je  przemienić.

Słowo Boże jest światłem, dzięki któremu odkrywamy  sens cierpienia, niepowodzenia, porażek a także  sposób jak osiągnąć to czego pragniemy: pokój serca, pomoc Bożą, życie wieczne. Chwyć mocno Pana za rękę i daj się poprowadzić. Nie wypali się światło miłości.  Nigdy! Ono zagości w twoim sercu, więc SŁUCHAJ PANA BOGA- SZEMA IZRAEL.

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz w „Centrum Pojednania”, mieszka w Dębowcu

——————————-