Słuchać Jezusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Słuchać Jezusa
20 marca 2021

Słuchać Jezusa

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

(J 7, 40-53)


W adhortacji apostolskiej Verbum Domini – O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Benedykt XVI napisał: „Pismo Święte pokazuje nam, że grzech człowieka jest zasadniczo nieposłuszeństwem i „niesłuchaniem”. (…) Dlatego ważne jest, by wierni potrafili rozpoznawać korzeń grzechu w niesłuchaniu słowa Pańskiego i przyjmować w Jezusie, Słowie Bożym, przebaczenie, otwierające nas na zbawienie”.

Słuchanie jest konieczne, bo wiara rodzi się ze słuchania. Słowo ma moc poruszyć nasze serce i odsłonić to, co w nim się znajduje. Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo możemy wraz z tłumem odkrywać Jezusa, jako proroka i Mesjasza.

Demon zrobi wszystko, abyśmy nie usłyszeli Słowa, abyśmy powątpiewali w moc Słowa, które może dać nam nowe życie. Może się zdarzyć, że Słowo mnie dotyka, i zaczyna mnie przemieniać, a mimo to zacznę się wycofywać. Mogę być pod wielkim wrażeniem przepowiadających, a jednocześnie nie przyjmę Słowa. Podobnie jak strażnicy możemy ulec naciskom zewnętrznym lub wewnętrznym i skupić się na sobie, na swoim poczuciu bezpieczeństwa, a nie ruszać w drogę wiary…

Pamiętam, że jeszcze jako diakon kiedy słuchałem katechezy głoszonej przez świecką osobę, to skupiłem się na detalu, związanym z czasem wprowadzenia do Eucharystii hymnu Chwała na wysokości Bogu, do tego stopnia, że zamknąłem się na Boga, który przychodził do mojego serca. Słowo o Eucharystii, szczycie naszej modlitwy, nie przebiło się przez moją pychę. Miłość Boga, zawsze zakłada wolność wyboru, nie zmusza, ale proponuje, czeka, zaprasza.

Niech święty Józef, który przez ewangelistów przedstawiany jest, jako milczący, a zarazem słuchający Boga, będzie dla nas wsparciem i pomocą w pragnieniu słuchania Boga każdego dnia.

——————————-

ks. Paweł Raczyński MS – przełożony wspólnoty i kustosz sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-