Słuchać, a słuchać Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Słuchać, a słuchać
5 października 2021

Słuchać, a słuchać

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

(Łk 10, 38-42)


Są dwa różne sposoby słuchania muzyki: słuchanie bierne i słuchanie aktywne. Słuchanie bierne jest słuchaniem dla przyjemności. Murarz czy kucharka wykonując swoją pracę słuchają chętnie ulubionych melodii lub utworów.

Słuchanie aktywne wymaga dużego zaangażowania, koncentracji i można je porównać do prowadzenia samochodu. Słuchacz bierny jest pasażerem, a aktywny kierowcą. Kierowca musi być w pełni zaangażowany. Nie może wyłączyć się nawet na chwilę, bo inaczej się rozbije. Pasażer może nawet zasnąć. Słuchać aktywnie tzn. odciąć się od wszystkich innych zajęć i – najlepiej ze słuchawkami na uszach, zatopić się całkowicie w utworze.

Aktywny słuchacz muzyki zadaje sobie pytania: jakie instrumenty występują w utworze i jak każdy z osobna brzmi, o czym mówią słowa piosenki, gdzie zaczyna się refren, w którym momencie melodia rośnie, a w którym opada? Aktywny słuchacz pyta o skojarzenia i obrazy jakie przywołują mu na myśl poszczególne fragmenty utworu i pyta również o emocje jakie one w nim wywołują. I tylko tak można z powodzeniem pracować nad wyrobieniem w sobie słuchu muzycznego. I na początku nie jest konieczna gruntowna znajomość muzyki i umiejętność gry na instrumentach.

Dziś Jezus mówi nam: uczcie się słuchać moich słów i bierzcie przykład od Marii. Bądźcie w słuchaniu aktywni, a nie bierni. Zadajcie sobie trud oderwania się od innych zajęć w czasie słuchania mojej Dobrej Nowiny i zanurzcie się w niej. Zadajcie sobie pytania o znaczenie słów, symboli, przypowieści. Ze słów Jezusa malujcie w swojej wyobraźni obrazy lub sceny zdarzeń i pytajcie jakie one wywołują w was emocje. Tylko aktywne słuchanie słów Jezusa stwarza podatny grunt, by rodziła się w nas wiara.

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa“ (Rz 10,17). Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: „sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze“ (Rz 1,16-17).

——————————-

ks. Witold Kuman MS – proboszcz w Burgkirchen (Niemcy)

——————————-