Słowo stanie się ciałem i zamieszka wśród nas Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Słowo stanie się ciałem i zamieszka wśród nas
24 grudnia 2021

Słowo stanie się ciałem i zamieszka wśród nas

Piątek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

(Łk 1, 57-66)


W ostatnich godzinach Adwentu, który zakończony zostanie wielkim świętowaniem Narodzenia się Jezusa Chrystusa – Boga wśród nas, czytamy jako Wspólnota Kościoła przepiękny hymn-Benedictus wypowiedziany przez Zachariasza. Zachariasz-kapłan zamilkł, by znów przemówić , ale już na nowo, pod wpływem Ducha Świętego, by w sposób proroczy zapowiedzieć realizację nowego przymierza, któremu początek daje przyjście zapowiedzianego Mesjasza…

Odczytajmy zatem to Zachariaszowe proroctwo jako obietnicę, która spełni się dla nas już dzisiejszej nocy… Co zatem się stanie naszym udziałem, w naszej historii życia dziś ?
– podarowane nam zostanie zbawienie, czyli wyzwolenie z grzechu
– obiecane miłosierdzie stanie się na nowo obecne wśród nas
– na nowo zostaną nam ogłoszone i przywrócone: miłość i dobroć Boża
doświadczymy wierności Boga.

Przed wiekami obiecał przez proroków, że przyjdzie i faktycznie przyszedł. Dziś w nocy również przyjdzie na nowo…

Odpowiedzmy wiarą na wielką miłość Bożą. Dziś w nocy Słowo stanie się ciałem i zamieszka wśród nas, w nas.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-