Słowo otrzymane od Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Słowo otrzymane od Boga
30 grudnia 2022

Słowo otrzymane od Boga

Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok A, I

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

(Mt 2, 13-15. 19-23)


Widzimy Świętą Rodzinę, która znajduje się w niebezpieczeństwie. Król Herod „szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. W tej trudnej sytuacji Józef otrzymuje słowo aby wstał i uchodził wraz z Dziecięciem i Maryją do Egiptu. Posłuszny temu słowu, ratuje życie powierzonej Jemu rodzinie.

Spotykają dziś nasze rodziny i nas osobiście różne sytuację, gdzie potrzebujemy światła i rozumienia, do czego zaprasza nas Bóg.

Niech dobry Bóg pozwoli nam rozumieć Jego Słowo, abyśmy podobnie jak Józef zasłuchani i posłuszni Słowu Bożemu, mogli doświadczyć że Bóg jest miłością i dobrem, ciągle pomagając nam w życiu, gdzie napotykamy wiele trudności.

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-