Panie, Ty masz słowa życia wiecznego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Panie, Ty masz słowa życia wiecznego
24 kwietnia 2021

Panie, Ty masz słowa życia wiecznego

Sobota, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

(J 6, 55. 60-69)


Znany filozof i teolog o. Bernard Lonergan SJ pisał przed laty, że człowiek ma w sobie tak wielką głębię, że wypełnić ją może tylko sam Stwórca.

Słowa Piotra, które wypowiada do Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego…” są odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka. Każdy człowiek nosi w sobie głęboką tęsknotę za miłością, tęsknotę za utraconym przez grzech Rajem-wiecznością, za tym, co wiecznie trwałe i niezmienne. Te pragnienia może wypełnić tylko Dawca tych pragnień, który zarazem jest ich Źródłem.

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do postawy wiary, czyli otwarcia serca na Bożą łaskę, która jest w stanie wypełnić Bożym życiem nasze życie.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-