Skarb Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Skarb
27 lipca 2022

Skarb

Środa, XVII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

(Mt 13, 44-46)


“Dar rozeznania jest matką wszystkich cnót. Dlatego potrzebuje go każdy zarówno do udzielania wskazówek innym, jak też kierowania i doskonalenia siebie.
(bp Baldwin)

Święty Maksym Wyznawca znalezienie skarbu porównuje do duchowego oświecenia, które otrzymujemy z czytania i medytowania Słowa Bożego. Kiedy trzymamy biblię w ręku i czytamy ją, wtedy jesteśmy podobni do rolnika orającego pole. Jak on, pewnego dnia znalazł skarb, tak my możemy znaleźć ów skarb – wewnętrzne oświecenie, które rozświetli nasze życie. To oświecenie w życiu duchowym nazywamy rozeznaniem.

Rozeznanie

Ojcowie pustyni mówili, że rozróżnienie jest tym, co czyni nas człowiekiem. Bez rozróżniania nie można działać. Hebrajskie przysłowie mówi: „Nie czyń podarków dziecku, dopóki nie potrafi odróżnić kamienia od orzecha. Mogłoby udusić się połykając orzech lub usiłować rozbić kamień, aby zjeść jego okruchy”.

Dar rozeznania

Jak się otrzymuje dar rozeznawania? Biblia mówi, że przez bojaźń Bożą. Bojaźń wyraża się w „życiu na sposób obcokrajowca”. Taki człowiek jest podobny do pielgrzyma, który żyje bez żadnego zabezpieczenia. Jest jak wiatr: dziś tu, a jutro tam… Nie jest uzależniony od rzeczy. Pielgrzym będąc ciągle w drodze, nie instaluje się, żyje w kruchości.

Rabini nauczają, że w biblii są ważne dwa słowa: Wschód i instalacja. Kiedy człowiek przestaje patrzeć na Wschód, który oznacza Boga, traci orientację i zaczyna się instalować. Już nie pyta Boga jak żyć i co czynić, ale sam określa sposób i kierunek życia.

Skarb i perła

Podoba mi się człowiek z Ewangelii. On nie jest głupcem. On wie, że zarówno skarb jak i perła maja wielką wartość, dlatego podejmuje inwestycję: sprzedaje wszystko, co miał i zakupił pole! Wszystko! Potrzebujemy takiego inwestowania w życiu. Kiedy rzeczywiście znajdujemy skarb lub perłę, to nie ma znaczenia cena. Stawiamy wszystko na jedną kartę. Dar rozeznania jest bezcenny. Koniecznie potrzebna jest szybka decyzja.
Skarbem i drogocenną perłą jest Chrystus Zmartwych-wstały! Wiele razy słyszeliśmy: „Kto znalazł Chrystusa skarb znalazł. A kto od Niego uczy się mądrości, przyozdobiony jest najpiękniejszymi perłami!” Kto ma dar rozeznania posiada największe skarby i najpiękniejsze perły.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-