Skąd mnie znasz? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Skąd mnie znasz?
24 sierpnia 2019

Skąd mnie znasz?

Sobota, XX Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto św. Bartłomieja, apostoła

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

(J 1, 45-51)


Piękne jest to pytanie Natanaela (przyjmuje się powszechnie, że jest to drugie imię dzisiejszego patrona czyli św. Bartłomieja Apostoła), które skierował do Jezusa: skąd mnie znasz? W tym pytaniu jest wyrażona pewność Bartłomieja, że Jezus go zna. Potrzebne jest w nas głębokie przeświadczenie, że Jezus bardzo dobrze nas zna. Ale, żebyśmy tego doświadczyli potrzebujemy najpierw doświadczyć Boga w naszym życiu, w naszej codzienności. Zobaczyć Jego działanie, obecność, miłość. W znakach, które nam daje, w Jego Słowie czy w drugim człowieku.

Filip przyprowadza Bartłomieja do Jezusa, mówiąc mu, że znalazł Tego, o którym pisał Mojżesz i przepowiadali prorocy. Znalazł Mesjasza. Ze spotkania z Bogiem rodzi się nasza odpowiedź, a z tej odpowiedzi nasze wyznanie, że to On jest Mesjaszem.

Święty Jan Paweł II komentując ten fragment Ewangelii w jednej ze swoich katechez powiedział: „gdy oddajemy głos ludziom okazuje się, że wszystko, co czynił Jezus, oraz czego nauczał, rodziło wśród Apostołów przeświadczenie, ze jest nie tylko Mesjaszem, ale prawdziwym Synem Bożym”. Patrz dziś na działanie Boga, i daj się Mu przekonać do Jego mocy, jak to zrobił św. Bartłomiej.

Święty Bartłomieju Apostole módl się za nami.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-