Skąd mnie znasz? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Skąd mnie znasz?
29 września 2022

Skąd mnie znasz?

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

(J 1, 47-51)


Ja Pana już gdzieś widziałem. Ja Pana znam. Jestem pewien, że Pana już gdzieś spotkałem. Takie i tym podobne zdania słyszymy pewno dość często. I najczęściej takie słowa przynoszą nam radość, że jesteśmy rozpoznawalni, że ktoś sobie nas przypomina, a więc jesteśmy dla kogoś ważni, sympatycznie, że zrobiliśmy na kimś dobre wrażenie. Może być jednak i odwrotnie. To że ktoś nas kojarzy, może znaczyć, że przyłapał nas na czymś złym, że przypomniał sobie nasze nie najlepsze zachowanie, lub wyrządzoną krzywdę lub inną niestosowność. (Tak było na przykład w przypadku Piotra, który został rozpoznany podczas procesu Jezusa. Na pewno nie był on zadowolony, że służąca i inni go rozpoznali, po twarzy lub akcencie).

Dziś w Ewangelii mamy scenę spotkania Jezusa z Natanaelem. Spróbujmy sobie wyobrazić, że zamiast jego, jestem ja. Więc zbliżając się do Jezusa, słyszę: Oto prawdziwy chrześcijanin. Skąd mnie znasz? A Jezus mówi do mnie: Widziałem Cię, jak w pewnym kościele, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i przed Figurą Mojej Matki, Maryi, zmagałeś się sam ze sobą i w końcu powiedziałeś tak, w pewnej zasadniczej dla Ciebie sprawie. Czy byłbym zdolny powtórzyć za Natanaelem: Jezu, Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata. Ty jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ty jesteś jedynym sensem mojego życia. Tobie, i tylko Tobie pragnę służyć i tylko Tobie chcę być posłuszny. Tylko przed Tobą klękać, przed nikim innym. Ty masz słowa życia wiecznego. Ty jesteś Drogą, Prawdą, i Życiem. Nie ma innego. Tylko za Tobą pragnę iść i tylko Tobie służyć. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz jak jestem słaby i grzeszny, ale Ty też wiesz, że Cię kocham. Ty mnie znasz po imieniu! Ty mnie znasz najlepiej.

Chciałbym bardzo, aby przykład wiary i uczciwości Natanaela był mi pomocą, abym dawał taką odpowiedź Jezusowi każdego dnia. A święci Archaniołowie, Michał, Rafał i Gabriel niech będą przewodnikami na ścieżkach mojego życia. Amen.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz w Czechach, Bozkov

——————————-