Serce chrześcijaństwa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Serce chrześcijaństwa
12 września 2019

Serce chrześcijaństwa

Czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

(Łk 6, 27-38)


W dniu w którym poczujesz w swoim sercu miłość do nieprzyjaciela – zabij cielca, sproś przyjaciół i ciesz się, i raduj, boś jest w Królestwie Bożym.
(Apokryficzna ewangelia pochodząca z pierwszych wieków)

Pewien brat odwiedził abba Matoesa i zapytał go: „Jak to mnisi ze Sketis wypełnili więcej, niż nakazuje Pismo, miłując nieprzyjaciół bardziej niż siebie samych?” Odpowiedział mu abba Matoes: „Ja jeszcze nawet tego, który mnie kocha, nie kocham jak siebie samego”.

Miłość do nieprzyjaciela jest sercem duchowości chrześcijańskiej. Te słowa są rewolucyjne. Mogą nawet gorszyć! One wzywają każdego do nawrócenia!

Może ktoś się oburzy i powie: jak to, ja mam się nawracać? Przecież chodzę codziennie do kościoła, odmawiam różaniec, słucham Radia Maryja… A jednak nie to stanowi o byciu chrześcijaninem.

Kochaj Boga z całego serca; przebacz każdemu; kochaj nieprzyjaciół – to jest tożsamość chrześcijanina! Chociaż jestem księdzem i często to przepowiadam wobec tych słów muszę z pokorą powiedzieć, że są dalekie ode mnie – wzywają mnie do nawrócenia.

Natura Boga

Wczoraj słuchałem homilii, w której głoszący, mówiąc o błogosławieństwach płynących z Kazania na Górze, zachęcał mnie i obecnych w kościele do wypełniania programu, jaki dał nam Jezus. Przekonywał, że choć potrzebny jest duży wysiłek, możemy wypełnić te słowa. Co za moralizm!

Człowiek, choćby się bardzo wysilał, nie potrafi sam z siebie kochać wroga, zdrajcę, nieprzyjaciela… Kiedy mężczyzna kocha kobietę lub matka kocha swoje dziecko, nie jest niczym nadzwyczajnym – jest to miłość naturalna. Do miłowania nieprzyjaciół nie wystarczą uczucia, silna wola czy dobre wychowanie!!! To przekracza nasze możliwości.

Do miłowania nieprzyjaciela może nas uzdolnić tylko Duch Święty. To jest Jego dzieło, które przekształca nas w człowieka nowego, podobnego do Chrystusa i czyni to za darmo, nie w nagrodę za jakieś nasze zasługi. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, w którym pojawiły się rzeczy nowe, których przedtem nie było. Co się w nas pojawiło? Natura Boża, łaska Ducha Świętego.

Co chcecie, żeby ludzie wam czynili

To jest treść całego Kazania na Górze. Jak Chrystus ukochał mnie? On mnie nigdy nie potępił ani nie osądził. On znosi wszystkie moje wady, mój egoizm i moją pychę. Kto naprawdę doświadcza od Chrystusa takiej miłości, ten, mając Jego naturę, – może taką formę miłości dawać innym.

Kultura europejska

Zmarły filozof Leszek Kołakowski w 1974 został odznaczony nagrodą Związku Księgarzy Niemieckich. To jest w Niemczech dużej rangi humanistyczna nagroda. Powiedział wtedy: „Kultura europejska wyznaczona jest przez zdania typu: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”. Oczywiście, nie musiał mówić, kogo cytuje. I dalej: „Możecie postawić pytanie, czy wielu ludzi w Europie potrafiło według takich reguł żyć. Odpowiedź będzie smutna: niewielu. Ale oni nadają sens kulturze Europy”.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-