Rzeka wody życia – Chrystus Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Rzeka wody życia – Chrystus
28 listopada 2020

Rzeka wody życia – Chrystus

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

(Łk 21, 34-36)


Dzisiaj kończy się rok liturgiczny 2020/2021, w którym Kościół prowadził nas do Boga i drogami Boga do ludzi. Mogliśmy poznawać raz jeszcze wydarzenia z życia Chrystusa, uczestniczyć w nich poprzez liturgię i co najważniejsze, otrzymaliśmy wiele darów, ponieważ Bóg jest wierny i od dnia chrztu nie przestaje zaskakiwać nas swoją hojnością. „Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Jutro, adwentem rozpocznie się nowy rok liturgiczny. Pomiędzy starym a nowym rokiem liturgicznym nie ma fajerwerków, nie ma sztucznie tworzonych magicznych klimatów, odliczania, oczekiwania wyimaginowanych sytuacji na nowy czas. Jest zachęta, aby odczytywać to, co się wydarzyło w tym roku nie w cieniu koronawirusa i spustoszenia jakie on wniósł w życie osób, wspólnot i całej ludzkości, ale w świetle Boga i Baranka, przy którym noc już nie istnieje.

Słowo Boże, które odczytujemy dzisiaj, kieruje do nas w Księdze Apokalipsy zapewnienie, że od Chrystusa wypływa rzeka wody życia, wzdłuż której jest wspaniałe życie, pełnia życia, jest uzdrowienie. Bóg zaprasza, aby być przy Nim. Jeśli chcesz… możesz być blisko Jezusa.

W Ewangelii otrzymujemy ostrzeżenie, aby zachować czujność, której towarzyszy modlitwa. Jezus mówi nam o rzeczywistości ludzi, którzy nie są jeszcze doskonali, ale podatni na ryzyko świata, który odrzucił Boga; świata, który biegnie po drogach dalekich od Ewangelii.

Jezus mówi nam, iż przeciwko księciu tego świata mamy broń: wytrwałość naszej wiary w połączeniu z wiernością Jego Słowu. Zawsze istnieje ryzyko oparcia się na naszych podbojach i sukcesach; ryzyko zadowolenia i zwodniczy spokój. Chrześcijanin nie poddaje się pochlebstwom tych, którzy krok po kroku pozbawiają go najcenniejszego daru, jakim jest pokładanie nadziei tylko w Bogu. Tylko współpraca pomiędzy moją wolą i łaską Pana daje „drzewo życia rodzące owoce”.

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-