Rozrzutność Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Rozrzutność Boga
16 kwietnia 2021

Rozrzutność Boga

Piątek, II Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

(J 6, 1-15)


Pierwsze zdania dzisiejszej Ewangelii przypominają scenę opisaną przez Mateusza, kiedy to „Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł przystąpili do Niego Jego uczniowie”. Ciąg dalszy jest już inny. Mateusz rozpoczyna Kazanie na Górze, Jan zaś opisuje rozmnożenie chleba. Dwa różne scenariusze działania Jezusa, ale zmierzające do tego samego: pokazanie wielkiej mocy Boga, Jego troski i miłości o człowieka, w każdym aspekcie – duchowym i ludzkim. Jezus który naucza i karmi.

Dzisiejszy znak rozmnożenia chleba, dzieje się tuż przed świętem Paschy. Pięć chlebów i dwie ryby, które Jezus otrzymuje od chłopca aby je rozmnożyć mają bardzo ważną biblijną symbolikę. Pięć chlebów to symbol Tory – prawa Izraela, a dwie ryby to przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Ten znak Jezusa pokazuje, co jest najważniejsze w drodze Jego ucznia. Otwartość na Niego oraz drugiego człowieka. Warto poczuć się na Eucharystii, jak na wzgórzu rozmnożenia chleba. Usiąść i czekać na dary, którymi Bóg chce nas obdarzać. Umiejmy dziś zobaczyć te Boże dary, ale i ułomki, które pokazują wielką hojność Boga.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-