Rozpoznać Jezusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Rozpoznać Jezusa
11 grudnia 2021

Rozpoznać Jezusa

Sobota, II Tydzień Adwentu, Rok C, II

Wspomnienie św. Damazego I, papieża

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

(Mt 17, 10-13)


Uczeni w Piśmie posiadali wiedzę, że musi przyjść Eliasz. Lecz ta wiedza okazała się dla nich bezużyteczna. Jak to się stało, że Go nie rozpoznali? Rutyna duchowa? Jakieś schematy religijne, utarte, wygoda? Zniknęło przygotowanie duchowe, otwarcie na Boga. Obumarła relacja z żywym Bogiem. Dlatego Jan Chrzciciel ze swoim słowem i stylem życia stał się niewygodny, zaburzył “święty spokój” u posiadających władzę religijną. Stał się problemem.

Czym jest otwarcie na Boga? Czym jest żywa relacja z Bogiem?
Możemy sobie pomóc w odpowiedzi, patrząc na proroków w Starym Testamencie: byli prorocy prawdziwi, którzy nie służyli swoim własnym interesom, ale z prawym sercem walczyli o sprawę Bożą, o życie Przymierzem. Mieli słowo mocne jak ogień, który oczyszcza i dlatego w sercach zamkniętych na Boga, słowo proroków prawdziwych, wzbudzało reakcje odrzucenia i wrogości kończących się zamordowaniem każdego proroka. Ten sam sprzeciw, odrzucenie, wrogość i skazanie na śmierć spotkały Jezusa.

Adwent kieruje do nas wezwanie do nawrócenia, do nabycia postawy otwarcia na Słowo Boga, na Jego wolę, postawy bycia dyspozycyjnym. Zastanówmy się co nie podoba nam się w Słowie Bożym? Co nas w nim niepokoi? Co chętnie usunąłbym z Ewangelii lub co przychodzi mi słuchać z trudem ?

Pomimo tych reakcji emocjonalnych naznaczonych niechęcią, oporem do Słowa Bożego, postarajmy się to trudne słowo przyjąć i pozwolić mu do nas przemawiać. Światło Słowa ma moc nad ciemnością.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-