Rozpoznać Chrystusa zmartwychwstałego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Rozpoznać Chrystusa zmartwychwstałego
7 kwietnia 2021

Rozpoznać Chrystusa zmartwychwstałego

Środa, Oktawa Wielkanocna, Rok B, I

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

(Łk 24, 13-35)


W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem.” W kolejny dzień Oktawy Wielkanocnej ewangelia przedstawia nam spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami, tym razem na drodze do wsi do której zmierzali. Wiemy, że jeden z nich miał na imię Kleofas, imię nie wiele mówiące badaczom Biblii. Hegesippus, cytowany przez Ezebiusza, identyfikował Kleofasa z bratem św. Józefa, przybranego ojca Jezusa, oraz identyfikował go jako ojca Symeona, który był biskupem Jerozolimy po św. Jakubie młodszym i po roku 70, kiedy Jerozolima została zdobyta przez Rzymian, wprowadził Chrześcijan z powrotem do Jerozolimy. Tych dwóch uczniów na pewno nie było apostołami, jak się dowiadujemy z ostatniego akapitu dzisiejszej Ewangelii: „W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu”. „Jedenastu” oznacza apostołów bez Judasza, który się powiesił. Można powiedzieć, że ci dwaj uczniowie reprezentują wszystkich uczniów Jezusa.

To spotkanie z Jezusem musiało trochę potrwać. Sześćdziesiąt stadiów to około 11 kilometrów jak podaje Biblia Tysiąclecia. Nie wiemy, w którym momencie ich wędrówki Jezus dołączył do nich, ale jak podaje ewangelia po tym jak oni opowiedzieli o wszystkim co się stało z Jezusem jak został osądzony i wydany na śmierć i jak niewiasty oznajmiły rano, że On żyje, Jezus zrobił im wykład. „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.” Możemy sobie wyobrazić, że to musiało Mu zająć trochę czasu. Pomimo, że tak długo z Nim przebywali nie byli w stanie go rozpoznać, jak podaje Ewangelia: „Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.” Chociaż mieli odczucie bliskości Jezusa: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z Nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?

Jednak w końcu udało im się rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego: „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.” Znak łamania chleba, który pozwolił uczniom rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego nie jest przypadkowy i oznacza Eucharystię albo inaczej Mszę św. Eucharystia to znak wiary, że Jezus Zmartwychwstały jest obecny fizycznie z nami tu i teraz pod postacią chleba i wina. Zmysł wzroku nie wystarczy, aby rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego, tym znakiem, który nam pozwala Go rozpoznać jest nasza wiara. Jezus Zmartwychwstały przychodzi do nas nie tylko ze swoim przemienionym człowieczeństwa ale także i z Bóstwem. Aby więc Go przyjąć potrzebujemy koniecznie tego daru, jakim jest wiara.

Możemy w tym spotkaniu dwóch uczniów na drodze z Jezusem dopatrzyć się naszego spotkania Jezusa Zmartwychwstałego na drodze naszego życia. Choć Jezus jest blisko serce nam pała, kiedy wyjaśnia nam fakty naszego życia poprzez Pismo Święte a my ciągle Go nie rozpoznajemy, oczy nasze pozostają na uwięzi. Z pomocą przychodzi nam Kościół z darem wiary w Eucharystię, gdzie możemy spotkać Jezusa Zmartwychwstałego i gdzie nasze oczy mogą zostać otwarte na rzeczywistość Jego Człowieczeństwa i Jego Bóstwa.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-