RELACJA Z OJCEM Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   RELACJA Z OJCEM
4 lipca 2021

RELACJA Z OJCEM

Niedziela, XIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

(Mk 6, 1-6)


Czasami jest w nas taka pokusa, która chce usprawiedliwić naszą słabą wiarę. Polega ona na tym, że powtarzamy pewien slogan: gdybym żył w czasach Jezusa, to miałbym większą wiarę, gdybym mógł zobaczyć te wszystkie cuda, uzdrowienia i wskrzeszenia, które On zdziałał, to moja wiara byłaby niezachwiana. Myślenie tzw. „co by było, gdyby…”.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, ważną prawdę: można znać Jezusa, nawet widzieć Jego wielkie działanie i nie przyjąć Go. Jezus przebywa w swojej rodzinnej miejscowość – Nazaret. Tam się wychował i tam wzrastał. Wielu Go pamiętało, a może i z Nim się bawiło. Choć wielu słyszało o Jego wielkich dziełach, to nie są w stanie przyjąć prawdy, że On jest Zbawicielem. Święty Marek zanotował, że upór mieszkańców Nazaretu był tak wielki, że Jezus dziwił się ich niedowiarstwu.

Chcemy wiedzieć, znać i dzięki temu mieć pewność. Gdy pojawia się coś nowego, co nie rozumiemy to staramy się to stłamsić. Słowa Jezusa są dziś dla nas przestrogą, że można tak szczelnie zamknąć swoje serce na Boże słowo i działanie, że odrzucimy Jego samego. Warto zatem znać odpowiedź na pytanie: „Skąd On to ma”, ale nie po to, żeby wiedzieć, ale po to, by uczyć się od Jezusa, tego co najważniejsze: relacji z Ojcem.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-