Relacja z Bogiem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Relacja z Bogiem
18 lipca 2020

Relacja z Bogiem

Sobota, XV Tydzień zwykły, Rok A, II

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Oto mój Sługa, którego wybrałem;
Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.
Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom.
Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.
Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».

(Mt 12, 14-21)


Wiara to sfera intymna. Nie chodzimy po ulicach z napisem na czole „katolik”/„chrześcijanin”. Kiedy słyszymy kogoś wykrzykującego przez megafon słowa mówiące o Bogu czy religijności w miejscu publicznym możemy czuć się dziwnie, niepewnie. Jest to naturalny odruch. O wierze świadczy się życiem. Ekshibicjonizm religijny budzi niesmak i może stawiać wielki znak pytania nad motywacją działań „wierzącego”. Dzisiaj w Ewangelii widzimy Jezusa, który odchodzi od zamieszania, zgiełku i tłumów.

Zresztą po raz kolejny Zbawiciel pokazuje, że krzykliwość w budowaniu swoje relacji z Ojcem w niebie nie służy rozwojowi duchowemu. Św. Mateusz przywołuje słowa proroka Izajasza, aby wskazać, że cichość i pokora to znak rozpoznawczy Zbawiciela. W szóstym rozdziale tej samej Ewangelii czytamy: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

W czasach kiedy radykalizują się poglądy, w tym podejście do religijności, musimy uważać, aby nie zakrzyczeć się nawzajem. Postawa Jezusa jest dla nas wzorem do naśladowania. Ludzie dostrzegali jak głęboką relację z Ojcem ma Chrystus i przychodzili słuchać Jego słów. Jeśli Twoja relacja z Bogiem jest bliska i zażyła inni w końcu ją dostrzegą. Nie potrzebny będzie „megafon” czy zewnętrzny znak pobożności.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-