Ratunek w niemocy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ratunek w niemocy
24 października 2022

Ratunek w niemocy

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!»
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

(Łk 13, 10-17)


W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o uzdrowieniu w szabat kobiety, która od lat żyje „w niemocy”, jest bowiem pochylona i nie może się wyprostować. Jej codzienność naznaczona jest cierpieniem, licznymi ograniczeniami i bólem.

Po osiemnastu latach spotyka Chrystusa, który ją uzdrawia i daje niejako nowe życie. Podczas opisanego cudu spotkamy paradoks – przełożony synagogi jest oburzony zachowaniem Jezusa, że Ten uzdrawia w dzień szabatu. Paradoksalnie szabat, który miał być czasem poświęconym Bogu i relacji człowieka do Niego jest przeżywany przez owego człowieka jako zniewalające prawo, które zamyka serce na działanie łaski Bożej i dobro, jakie może się stać udziałem cierpiącego człowieka.

Warto dziś zapytać siebie samego, na ile moja religijność i pobożne praktyki pomagają mi potykać się z Bogiem, na ile pozwalają mi spotkać łaskę, która przemienia moje serce.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-