Radykalna zmiana Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Radykalna zmiana
5 marca 2022

Radykalna zmiana

Sobota po Popielcu, Rok C, II

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

(Łk 5, 27-32)


Życie Lewiego radykalnie się zmieniło. Co było tego powodem? Oczywiście, spotkanie z Jezusem.

Bóg nie boi się grzechu

Lewi, podsiadający drugie imię Mateusz, był celnikiem nad Jeziorem Galilejskim. Ponieważ był w ciągłym kontakcie z pogańskimi obcokrajowcami, pozostawał rytualnie nieczysty. Wszyscy wierzący i praktykujący Żydzi trzymali się on niego z daleka, żeby nie zaciągnąć tej rytualnej nieczystości. Ale nie Jezus. Wręcz przeciwnie: Jezus nie tylko go nie unika, ale jeszcze go powołuje do grona swoich uczniów! Jest to piękny obraz tego jak Bóg potrafi wejść w grzech człowieka, aby kompletnie zmienić jego życie.

Spotkanie z Jezusem przynosi radość

Lewi musi być świadom tego, że pozytywna odpowiedź na wezwanie Jezusa będzie miała poważne konsekwencje dla jego przyszłości. Będzie to krok nieodwołalny. Zgodnie z prawem rzymskim każdy celnik, który raz porzucił swoją pracę nie mógł być nigdy więcej zatrudniony na tym samym stanowisku. Lewiemu to jednak nie przeszkadza. Mało tego: wydaje się tym kompletnie nie przejmować! Doświadczenie spotkania z Jezusem doprowadziło go do takiej radości, że wydał wielkie przyjęcie na cześć swojego Gościa.

Powołanie do naśladowania Jezusa jest cudem

Dla faryzeuszy było czymś niewyobrażalnym, żeby zasiadać do jednego stołu razem z celnikami i grzesznikami. Dlatego czynią uczniom Jezusa wymówkę: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? W odpowiedzi słyszą od samego Jezusa, że przyszedł on powołać grzeszników. Przemiana grzesznika w ucznia Jezusa może się dokonać jedynie za sprawą cudu. Dlatego św. Hieronim miał powiedzieć o powołaniu Lewiego: Mateusz opisał swoje własne powołanie w rozdziale, w którym przedstawiał cuda dokonywane przez Jezusa. Wiedział, że jego powołanie z celnika na apostoła było jednym z nich.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-