Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Rabbi, kiedy tu przybyłeś?
27 kwietnia 2020

Rabbi, kiedy tu przybyłeś?

Poniedziałek, III Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

(J 6, 22-29)


To pytanie zadają Jezusowi ludzie, którzy byli świadkami rozmnożenia chlebów i ryb. Szukają Pana ze względu na niezwykłość Jego postępowania: nakarmił tłum ludzi wśród których samych mężczyzn było blisko pięć tysięcy. Wielkie objawienie mocy cudotwórczej Jezusa i równie wielkie podniecenie umysłów, które zaczęło pchać tych ludzi do obwołania Jezusa królem.

Krótkie usunięcie się Jezusa na bok nie powstrzymało ludzi od poszukiwań miejsca Jego pobytu.

Po odnalezieniu Jezusa On sam wykorzystuje sytuację do wygłoszenia wstępnej nauki przygotowującej ustanowienie Eucharystii. Bardzo ściśle obfitość pożywienia, pochodząca z niewielkiej ilości chleba i ryb, łączy się z największym darem Boga w postaci Ciała i Krwi Zbawiciela, który to dar będzie nam udzielany aż do drugiego przyjścia Pana na końcu czasu.

Nie dziwi też fakt przypomnienie wydarzenia z ukamienowania diakona Szczepana w pierwszym czytaniu. Jest on świadkiem (martyr) zmartwychwstałego Jezusa, w imię którego dokonywał cudów i znaków wśród ludu. Oddaje on swoje życie na podobieństwo Chrystusa (podstępnie oskarżony, zarzuty fałszywych świadków) bo – jak powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii odpowiadając na pytanie ludzi, co mają robić – wykonywał dzieło Boże, ogłaszając to, że wierzy w Tego, którego Bóg posłał: Jezusa Chrystusa.

Męczennicy są świadkami i drogowskazami prowadzącymi ludzi poszukujących prawdy do Zmartwychwstałego. Gardzą życiem, jeżeli chodzi o obronę wiary w Zbawiciela, ale zyskują sławę i uznanie, gdyż uprzedzająco odpowiadają na pytanie: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W ten oto sposób: Oto tu jest Rabbi – Jezus Chrystus! Przybywa do ciebie, do twojego życia zapraszając cię do życia w Bogu. Czy jesteś Jego poddanym?

Jezus nie chce być królem obfitości pożywienia, bo to dla Niego żadna trudność. Szczęście i pełnia życia na ziemi nie jest Jego celem. On jest Królem serc i nieśmiertelnych dusz a do królowania nad nimi potrzebna jest moja zgoda na bycie Jego poddanym i głód życia wiecznego.
Tylko w niebie będziemy naprawdę syci i szczęśliwi.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-