Pytania do Pana Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pytania do Pana Boga
19 listopada 2022

Pytania do Pana Boga

Sobota, XXXIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.

(Łk 20, 27-40)


Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Łukasza na pierwszy rzut oka wzbudza uśmiech. Jak można się tak pytać.

Przypomina mi się w tym miejscu dowcip o góralu usłyszany kiedyś na wykładzie od śp. ks. prof. Józefa Tischnera. Młody człowiek, mieszczuch z Krakowa, chcąc ośmieszyć górala pyta go, jaka Bóg stworzył świat. Góral odpowiada, próbując wyjaśnić na swój sposób kolejne etapy stworzenia i powstania Ziemi. Młody człowiek, szyderczo prowokuje dalszymi pytaniami chcąc zapędzić go w kozi róg. Aż wreszcie, rozgniewany góral odpowiada: Czy pan chce się naprawdę dowiedzieć, czy w m… dostać”.

Proszę wybaczyć to skojarzenie. Pan Jezus nie poszedł śladem górala (choć mógłby to uczynić, ośmieszając pytanie saduceuszy), ale kompetentnie i jasno wykazał niedorzeczność tej wymyślonej historii. Użycie liczby siedem ( było siedmiu braci), osobiście interpretuję tak, że głupszej historii nie można było już wymyśleć.

Bóg jest od nas całkowicie, a nie tylko trochę inny i nie można Go z nikim i niczym porównać. Królestwo Boże jest więc zupełnie inne niż możemy to sobie wyobrazić i z niczym na tym świecie nie da się porównać. Dlatego Jezus używa przypowieści, a nie ścisłych definicji.

Pytać Pana Boga o różne rzeczy można. Ale pytać mądrze, pokornie i uczciwie, zostawiając Mu wolność co do czasu i treści odpowiedzi. Może ona być ( i często jest) zrozumiała dopiero po pewnym czasie. On wie, co dla nas jest naprawdę dobre i pożyteczne, nie na dziś, ale w perspektywie życia wiecznego. A o to przecież Bogu chodzi. O nasze zbawienie. Oby i o to chodziło i nam, kiedy zadajemy Bogu pytania.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz w Czechach, Bozkov

——————————-