Przywołał Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przywołał
21 stycznia 2022

Przywołał

Piątek, II Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

(Mk 3, 13-19)


W Kościele nikt nie jest panem, wszyscy są powołani, wszyscy są posłani, wszyscy są napełnieni łaską Bożą i przez nią prowadzeni.
(Benedykt XVI)

Zatrzymuje mnie słowo „przywołał”, które opisuje działanie Jezusa: przywołał do siebie kobietę chorą na krwotok; przywołał uczniów, aby nakarmili tłum; przywołał dziecko, aby pokazać kto jest największy w Królestwie Bożym; i dzisiejsze – przywołanie uczniów.
Jezus przywołał tych, których sam chciał. To był wybór Jego serca, Jego osobista wola. Ten wybór odnosi się do każdego. On mnie wybrał. On mnie chciał. On mnie nosi w swoim sercu, On mnie kocha!

Aby byli z Nim

Czytamy, że Jezus ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli. „Aby byli z Nim” (tak dosłownie brzmi tekst grecki). Bycie z Jezusem! To jest najważniejsze. Ważne jest działanie, praca, tworzenie dzieł, ale najważniejsze jest bycie z Nim! Jestem z Nim, kiedy On jest we mnie.
Kiedy jestem z Nim, to słyszę nieustannie, że mnie kocha! A to wystarcza do wszystkiego. „Miłość nie uczyni cię słabym, gdyż sama jest źródłem siły. Pozwoli ci jednak ujrzeć nicość iluzorycznej mocy, na której polegałeś, zanim ją poznałeś” (Leon Bloy).

Posłani

Mam misję! Zostałem wezwany… Życie jest powołaniem. Wiara jest powołaniem. Jesteśmy powołani do głoszenia… Ale czego?
W tłumaczeniu polskim do głoszenia dodane jest słowo „nauka”. Jakoś dziwnie to brzmi… Jezus posyła nas, aby głosić kerygmat, aby nieść Dobrą Nowinę, że Bóg kocha grzeszników, że Jezus pokonał śmierć, że żyjemy dla nieba, że nie jesteśmy sierotami, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi! Posłani, aby ukazywać miłość Boga objawioną w Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym!
Wielu ze zdumieniem przeciera oczy słysząc o rezygnacji młodych z katechezy szkolnej czy odejściu z Kościoła. A może dlatego, że główna „siła” poszła w głoszenie nauki, a zabrakło kerygmatu… W przeprowadzonej ankiecie Synodu Młodych archidiecezji lubelskiej wybrzmiało, że młodzi najbardziej oczekują od Kościoła doświadczenia żywego Boga.

Mocni

Wszyscy jesteśmy słabi. Nie możemy o tym zapomnieć. Ale pociesza nas, że Bóg wybiera najmniejszych, po ludzku nic nie mogących. Czyni tak, aby objawiła się w nas Jego MOC! Dlatego Jezus daje nam moc, aby leczyć chorych i wypędzać demony!
Bóg daje nam swoją Moc!
Jestem posłany także z darem kapłaństwa… „Każdy ksiądz niezależnie od tego, jakim jest człowiekiem – ma moc, której nie ma nikt inny. Na jego ciche westchnienie sam Bóg staje się mu posłuszny i chleb zmienia się w Ciało Syna Bożego, a wino w Jego Krew. Siedząc w półmroku słuchając w ciszy największych brudów Twojego życia ma moc, aby w jednej chwili sprawić, że znikną” (papież Franciszek).

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-