Przyjdź Duchu Święty Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przyjdź Duchu Święty
4 czerwca 2022

Przyjdź Duchu Święty

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C, II


Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?»
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

(J 21, 20-25)


Dowodem miłości jest wierność. O tym przypomina Jezus w dzisiejszej Ewangelii. „Kto mnie miłuje będzie zachowywał moją naukę“ Tylko ten, kto ze wszystkich sił docieka prawdy Ewangelii jest na drodze do miłości Jezusa. Żeby tak było, trzeba się otworzyć na Parakleta, który „wszystkiego nauczy i przypomni wszystko”. A że nasza pamięć jest zawodna doświadczamy tego dość często. Dzieje się tak również w naszym życiu religijnym. Ile razy słyszeliśmy poruszające kazania, dobre rekolekcje i wydawało nam się że pewne myśli, które zmieniły nasze postępowanie będą w nas zawsze. Po latach, przysypani lawiną zdarzeń, nie pamiętamy o nich i popadamy w obojętność, rozgoryczenie, zwątpienie. Potrzebujemy ciągle kogoś, kto nas na nowo nauczy.

Dziś Jezus przypomina nam prawdę o Duchu Świętym. O Niego powinniśmy prosić, by w nas stale mieszkał, jak w Maryi. Niech pomaga nam w tym modlitwa św. Jana Pawła, którą młodego Karola Wojtyłę nauczył jego ojciec.

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – proboszcz w Burgkirchen (Niemcy)

——————————-