Przyjąć Jezusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przyjąć Jezusa
30 października 2022

Przyjąć Jezusa

Niedziela, XXXI Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

(Łk 19, 1-10)


Znamy dobrze zawołanie św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Tym żył. Był otwarty na Boga, przebywał w Jego obecności, trwał na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Dziś jest czas zbawienia! Jest to Dobra Nowina o zbawieniu. Jezus „przechodzi” w poszukiwaniu mnie i daje mi dar zbawienia. Czy jestem gotowy dziś zaufać Bogu i wyznać, że tylko w Jezusie jest moje Zbawienie?

Jakże ważne jest dziś, kiedy mówię Bogu: zatrzymaj się w moim sercu, przyjdź do mego życia, przemień mój egoizm w otwartość na drugiego, kłamstwo w prawdę, zniewolenie w wolność, nienawiść usuń, a daj zrozumienie i miłość.

Potrzebujemy łaski, której udziela Pan. Bóg jest wierny, i pragnie zbawienia mojego, niech Bóg znajdzie we mnie serce otwarte na Jego obecność.

Przyjdź Panie Jezu!

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-