Przewodnictwo Maryi Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przewodnictwo Maryi
15 września 2022

Przewodnictwo Maryi

Czwartek, XXIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)


Królowanie
Jako odniesienie ewangelijne dla uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została wybrana scena pod krzyżem. Zwyczajowo wydobywa się z tej sceny motyw opieki, którą Maryja od tego momentu roztacza nad umiłowanym uczniem Jezusa, a w osobie tego ucznia nad każdym człowiekiem. W takim klimacie zostały proklamowane śluby, które król Jan Kazimierz złożył uciekając się pod opiekę Maryi. W kontekście Ewangelii wg św. Jana można przywołać również inne treści, które współbrzmią z dzisiejszą uroczystością.

W jakim sensie Maryja jest królową?
Stojące pod krzyżem niewiasty nie były pierwszą grupą, która musiała się jakoś skonfrontować z krzyżem Jezusa. Najpierw wspomniani są tam Żydzi, którzy gorszyli się napisem „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”, który Piłat kazał umieści na krzyżu. Wcześniej przełożeni ludu chcąc podać powód, dla którego domagali się śmierci Chrystusa oskarżyli Go o domagania się dla siebie godności królewskiej. Było to oczywiste zniekształcenie Jego słów i intencji o czym jednoznacznie przekonał się Piłat podczas badania sprawy, wobec czego chciał uwolnić pojmanego Nazarejczyka. Jednak przełożeni domagali się Jego śmierci skandując, że poza Cezarem nie mają innego króla. Zagmatwani we własne emocje i intrygi żydzi są obrazem wielu postaw wobec przyniesionej przez Jezusa Ewangelii. Oni nie chcą się jej poddać. Nie chcą, żeby Jezus był ich Panem. Mają swój światopogląd, mają swoje interesy, w imię których wolą uznać za króla Cezara i odrzucić Jezusa.

Żołnierze rzymscy
Inną postawą reprezentują również obecni pod krzyżem żołnierze rzymscy. Dla nich cała sprawa jest obca, a Skazaniec jest im obojętny. Wykonują rozkazy szukając przy okazji zysku dla siebie. Dzielą między siebie Jego szaty czyniąc z całej sceny żałosne widowisko pogardy, próżności i cynizmu. Dla nich krzyż Jezusa jest głupotą, którą nie chcą się poważnie zajmować. Po cóż zajmować się cierpieniem i śmiercią lepiej wycisnąć z życia to, co się da, nawet za cenę upodlenia siebie i innych. Jeśli myślą o Jezusie jako o królu to tylko w kategoriach kpiny. To żart, że Komuś umierającemu w ten sposób mieliby powierzyć swoje życie uznając Go za Pana.

Maryja i niewiasty
W końcu, jako trzecia grupa, pojawiają się pod krzyżem niewiasty, a wśród nich Maryja. Ich uczucia musiały być jakąś mieszaniną miłości, żalu i poczucia skrzywdzenia. Cierpią razem z umierającym Jezusem, ponieważ dla nich rzeczywiście był kimś najważniejszym. Przez swoją miłość włączają się w Jego mękę i wszystkie jej konsekwencję. Dla Maryi jest to strata, w której w nieprzewidywalny dla niej sposób realizują się słowa wypowiedzianego przez Jej Syna błogosławieństwa: „I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19,29). Traci Syna i zyskuje wielu synów. Jej królowanie jest odkryciem, że krzyż przestał być dla Niej miejscem jedynie cierpienia. Że jest również miejscem narodzin nowego życia, nowej rodziny. W tym sensie Maryja jest pierwszą spośród tych, którzy wkroczyli w tajemnicę misterium Paschalnego. Odkrywa tajemnicę przejścia. Całe zastępy świętych, które pojawiły się później w Kościele odkrywały tę niezwykłą prawdę, że można żyć przez całe życie jak uciekający przed śmiercią niewolnik albo można być panem swojego życia. Można być królem, który panuje nad swoimi wyborami, nad życiem, który nie ucieka, nawet wobec groźby śmierci, bo wie, że miłość Boga jest od niej mocniejsza.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD MS w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "