Przenikanie rzeczywistości Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przenikanie rzeczywistości
5 marca 2023

Przenikanie rzeczywistości

Niedziela, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, I


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

(Mt 17, 1-9)


Zwiastun filmu (trailer) ma zachęcić do tego, by ten film oglądnąć w całości. Kilka scen pokazanych w kilkadziesiąt sekund jest uchyleniem rąbka tajemnicy czego widz może się po nim spodziewać. Nie jest on natomiast ani streszczeniem fabuły ani zaprezentowaniem głównego przesłania filmu.

W dzisiejszej Ewangelii przemienienie Jezusa jest jakby zwiastunem pewnego filmu o Nim. W tym quasi zwiastunie Piotr, Jakub i Jan doznają zaszczytu wejścia w rzeczywistość Bożą. Dzieje się to, gdy ich Mistrz rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. „Tu i teraz” wstępuje na chwilę do nieba lub niebo wchodzi w rzeczywistość ziemską. Przeniknięcie się tych dwu różnych światów staje się faktem. Świadkowie tego zdarzenia wraz z innymi apostołami mają w niedalekiej przyszłości sami odgrywać bardzo znaczące role w tym „filmie” w stu procentach opartym na faktach.

Co uczniowie widzą i słyszą na Górze Przemienienia zrozumieją to dopiero po Zmartwychwstaniu Jezusa a jego główne przesłanie poznają w dzień Zesłania Ducha Świętego.

Komentatorzy dzisiejszego fragmentu Ewangelii uczą, że jest to objawienie Jezusa jako Umiłowanego Syna, któremu winniśmy być posłuszni. Dla mnie przesłaniem tej Ewangelii jest również ukazanie prawdy o przenikaniu się doczesności z wiecznością. A doświadczamy tego za każdym razem, gdy wchodzimy w kontakt z Jezusem na modlitwie a najpełniej na Eucharystii.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty w Liechtensteinie

——————————-