Przechodzić ze śmierci do życia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przechodzić ze śmierci do życia
30 marca 2022

Przechodzić ze śmierci do życia

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.
Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».
Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

(J 5, 17-30)


Słyszymy dziś Dobrą Nowinę, że w Jezusie Chrystusie naszym Panu i Zbawicielu przechodzimy ze śmierci do życia. Kiedy słucham szczerym i otwartym sercem Słowa Bożego, i chcę je wypełniać, jest w moim sercu życie. Bóg oczyszcza mnie ze śmierci grzechu i daje nowe życie.

Słyszałem wiele świadectw ludzi, którzy mówili, że w ich życiu był czas grzechu i śmierci duchowej. Nie widzieli sensu życia, do czasu kiedy poznali osobę Jezusa Chrystusa, a słuchanie Słowa Bożego, dało im życie. Bóg wydobył ich z dna życiowego i dał łaskę nowego życia. Teraz są ludźmi, którzy cieszą się życiem. W Bogu znaleźli moc, do zwyciężania zła dobrem.

Jezus, dziś wyprowadza wiele osób ze śmierci egoizmu, kłamstwa, oszustwa, nałogów, kradzieży… Wiara i autentyczne oddanie serca Jezusowi powoduje w nas cud nieustannego nawracania. Stajemy się nowymi ludźmi, zdolnymi odpowiadać dobrem na zło, przebaczać, uczciwie pracować, zdolnych przynosić dobry owoc w swoim życiu.

Wielka radość i wdzięczność niech będzie w nas z tego powodu, że nasze serca są otwarte na obecność Jezusa Chrystusa, który nas obdarza swoim światłem i łaską potrzebną w życiu codziennym.

Jezu Chryste prowadź nas drogą życia, abyśmy mieli w swoim sercu miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć wierność, opanowanie i siłę potrzebną do odrzucania nieczystości, bałwochwalstwa, nienawiści, rozłamu, zazdrości, abyśmy dostąpili radości zmartwychwstania i życie w niebie.

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-