Przebaczenie większe od uzdrowienia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Przebaczenie większe od uzdrowienia
5 grudnia 2022

Przebaczenie większe od uzdrowienia

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu, Rok A, I

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.
On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”?
Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

(Łk 5, 17-26)


Rodzice pomijają jedno z dzieci w podziale spadku. Ktoś uwodzi cudzą żonę, cudzego męża i rozbija rodzinę. Inny dokonuje napadu rabunkowego okaleczając ofiarę do końca życia. Kto jest w stanie takie lub podobne winy przebaczyć? U wielu dotkniętych i poranionych w takich sytuacjach pojawia się chęć zemsty lub życzenie, by winowajcę spotkała kara Boża albo przynajmniej dosięgną go sprawiedliwy wyrok sądowy. A Bóg? „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna”. (Iz 1,18) Tak w imieniu Boga głosi prorok Izajasz na siedem wieków przed Narodzeniem Mesjasza. Jezus uczy, by przebaczać zawsze (77 razy) i kilkakrotnie czytamy w Ewangeliach, jak On sam tego dokonuje. Dziś Jezus najpierw odpuszcza grzechy paralitykowi a po tym go uzdrawia go i pyta tam obecnych co jest z tych dwóch rzeczy większe: odpuszczenie czy uzdrowienie. Ludziom jest łatwiej okazać dobroczynność czy osobiście pielęgnować chorych, ale naprawdę przebaczyć – przerasta możliwości wielu.

Największym dziełem Boga jest odpuszczenie grzechów. A dlaczego Jezus przebacza? Moc Boża (w. 17) nakłania Go do odpuszczania grzechów oraz do uzdrawiania. Niewielki, ale widoczny cud uzdrowienia musi potwierdzić większy. Dla paralityka – w przeciwieństwie do uczonych w Piśmie i faryzeuszy – pierwszym cudem jest przebaczenie. Przyjmuje je bez sprzeciwu, wyznając w ten sposób, że jest grzesznikiem i z wiarą doświadcza uzdrawiającej mocy Boga.

Uznajmy z pokorą, że każdy grzech paraliżuje w nas dobro i z chęcią przyjmujmy Boże przebaczenie, abyśmy sami mogli przebaczać innym.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-