Prymat życia wiecznego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Prymat życia wiecznego
18 września 2021

Prymat życia wiecznego

Sobota, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(Łk 2, 41-52)


Żyjemy w czasach, gdy niewielu ludzi interesuje się życiem po śmierci, życiem wiecznym (może jedynie w kategoriach sensacji, zjawisk paranormalnych). Rolą chrześcijanina jest ukazywać prawdę, że istnieje rzeczywistość duchowa, której spełnieniem jest Niebo, co więcej – jego zadaniem jest ukazywać prymat życia wiecznego nad życiem doczesnym. W gruncie rzeczy obie rzeczywistości są ze sobą ściśle związane – pięknie to ujęła pani Edyta Geppert, która śpiewała słowa: „jakie życie, taka śmierć – nie dziwi nic”.

Szansą na większe zainteresowanie Niebem wydawała się pandemia koronawirusa – ludzie w obliczu zagrażającej śmierci przejmą się tym, co po śmierci. Jednak praktyka życia duszpasterskiego nie wskazuje na to. Okazuje się, że człowiek XXI wieku nie jest tym zainteresowany.

Dzisiejszy patron, św. Stanisław Kostka, który zmarł w młodym wieku być może też ukazuje inny sposób na myślenie o rzeczach po śmierci. Jako młodzieniec był człowiekiem szczęśliwym, umierał szczęśliwy. Dlaczego? Ponieważ odnalazł cel w życiu – służbę Bogu. To pragnienie służenia Mu wypełniło całą jego egzystencję, a śmierć zamiast tragedią była dla niego wybawieniem i spełnieniem pragnienia. Bóg ustrzegł jego duszę przed zepsuciem, zachował w nieskazitelności (Księga Mądrości).

Jakże różna jest mądrość Boża od mądrości ludzkiej. Celem mądrości ludzkiej jest dobrze urządzić się na tym świecie, celem mądrości Bożej jest dobrze urządzić się na tamtym świecie.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-