Prorok posłuszny Bogu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Prorok posłuszny Bogu
8 czerwca 2022

Prorok posłuszny Bogu

Środa, X Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(Mt 5, 17-19)


Religia nie jest widowiskiem.
Wiara to nie przedstawienie;
wiara to Słowo Boże i Duch Święty działający w sercach.
(Papież Franciszek)

Eliasz ma słowo Boże zapisane w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoich kościach, w swoim ciele. Jego wiara pozwala mu pogardzać każdą formą religii, która próbuje stworzyć bożka za pomocą czysto ludzkich środków. Dzisiejsze czytanie mówi nam o wyzwaniu, jakie stanęło przed 450 kapłanami Baala, którzy skakali i krzyczeli przez cały dzień, dając wyraz temu, co ich zdaniem miało wywołać interwencję Boga; Boga, który miał być uważny na ich zachowania. Eliasz czeka, rozbawiony tak wielkim zamieszaniem. Gdy zapada wieczór, bez magicznych formuł i zaskakujących obrzędów przywołuje Bożą obecność, wspominając wraz z ludem historię objawienia i zbawienia, której doświadczyli już Abraham i Jakub. I natychmiast objawia się obecność Boga, który całkowicie przyjmuje ofiarę.

Eliasz, prorok Boży, jest w konflikcie z ludem zauroczonym fałszywymi bóstwami, którym oddaje się cześć w zabobonnych i niedorzecznych formach kultu. Przeżywa trudną godzinę swojej egzystencjalnej przygody, ale to, co jest piękne do zauważenia, to właśnie jego sposób modlitwy. „Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem”. Nie ma tu narzekania na własny los, ale żarliwość serca, które troszczy się przede wszystkim o chwałę Boga żywego. Niech Bóg będzie rozpoznany w swoim majestacie; on, Eliasz, nie chce określać siebie inaczej jak tylko Jego sługą. Te słowa ukazują tożsamość Eliasza. Taki jest prawdziwy prorok.

Odczytywany fragment ewangelii ukazuje nam Jezusa jako proroka posłusznego Ojcu. Wypełnia On prawo, ponieważ jest ono Słowem Boga. Nikt wcześniej nie wypełnił tego prawa, Jezus jest pierwszym, który je wypełnił, a więc Jezus jest wypełnieniem prawa. Jego słowa i gesty mówią, że droga, którą Bóg daje każdemu człowiekowi w Jezusie, jest darem, który pozwala nam żyć absolutną nowością życia. W Jezusie tylko możemy być nowymi ludźmi, którzy wreszcie wiedzą, jak żyć zgodnie z prawem – Słowem Boga.

Przez prawo rozumie się teraz nie zbiór wszystkich drobiazgów, ale prawo rozumiane jest jako miłość Boga do człowieka. Ten, kto miłuje, wypełnia całe prawo. Tak więc prawdą jest również to, że Jezus jest tym, który wypełnia całe prawo, choć prawdą jest również to, że jest tym, który nas uwalnia od prawa rozumianego na sposób czysto ludzki (drobiazgowe przepisy, nakazy, zakazy…).

Mówiąc najprościej, Jezus Mesjasz, Prorok jest tym, który wypełnia prawo. Jest pierwszym człowiekiem, który żył Słowem Bożym, jest nawet Słowem Bożym, które stało się ciałem. Jezus przedstawia się więc jako doskonałe wypełnienie prawa. Pamiętajmy, że jest to bardzo ważne dla Żydów, ponieważ Prawo jest Słowem Bożym, jest wolą Bożą, której człowiek nigdy nie wypełnił. Wreszcie Mesjasz jest tym, który ją wypełnia i daje człowiekowi nowe serce, aby mógł także wypełnić prawo, na nowy sposób.

Jezu, który uczyniłeś mnie przez chrzest nowym człowiekiem, uzdalniaj mnie do wypełniania woli Ojca, którego jesteś Słowem!

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-